CoronIT

Testen en traceren zijn de komende maanden een belangrijke pijler van het landelijke COVID-19 preventiebeleid. Regelmatig worden nieuwe doelgroepen toegevoegd. Dat betekent dat steeds meer bedrijfsartsen te maken krijgen met een actieve rol in dit beleid: als triagist, aanvrager en ontvanger van COVID-19 testuitslagen, en als adviseur van werkgever en werknemer op basis van die uitslagen. Het landelijke testbeleid wordt ondersteund door het nieuwe automatiseringssysteem CoronIT.

Vanaf juni kan iedereen zich laten testen, zonder tussenkomst van een arts

Alle informatie over CoronIT, instructies en contactmogelijkheden vind je op de CoronIT-themapagina van GGD GHOR. Hier vind je ook waar je terecht kunt met technische vragen of andere vragen over CoronIT.

Het ministerie van VWS wil dat alle GGD’en zo snel mogelijk aansluiten op CoronIT. GGD GHOR hoopt dit binnen twee weken te kunnen realiseren. Tot dan wordt er een lijst bijgehouden waarop te zien is of een GGD-locatie al met CoronIT werkt. Dit overzicht vind je op de themapagina en wordt elke dag geactualiseerd.

Vragen?

Regelmatig zijn er online Q&A-sessies voor bedrijfsartsen en GGD-medewerkers om je op weg te helpen met CoronIT. Nieuwe data vind je op de themapagina van GGD GHOR.

Zie ook

Informatie vanuit VWS: