CoronIT

Testen en traceren zijn de komende maanden een belangrijke pijler van het landelijke COVID-19 preventiebeleid. Het landelijke testbeleid wordt ondersteund door het automatiseringssysteem CoronIT.

Vanaf juni kan iedereen zich laten testen, zonder tussenkomst van een arts. Voor iedereen geldt dat zij klachten moeten hebben die passen bij het coronavirus. Zij kunnen het landelijke afsprakennummer 0800-1202 bellen voor een afspraak voor de afname van een test bij de GGD in hun regio. 

Op dit moment werkt nog een kleine groep bedrijfsartsen in dit systeem. Voor hen is het belangrijk dat zij de status op afgerond dienen te zetten wanneer zij de uitslag hebben doorgegeven.
Ter informatie: Accounts waarbij sinds 1 juni niet meer is ingelogd, worden op inactief gezet en op termijn definitief verwijderd.

Alle informatie over CoronIT, instructies en contactmogelijkheden vind je op de CoronIT-themapagina van GGD GHOR. Hier vind je ook waar je terecht kunt met technische vragen of andere vragen over CoronIT.

Zie ook

Informatie vanuit VWS: