richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Een patiënt is voor zorg meestal afhankelijk van een hulpverlener. Zo ook van u als arts. Uw zorg en de continuïteit daarvan kunnen van levensbelang zijn. Maar dit betekent niet dat u als arts alles hoeft te accepteren. Het is het daarom bij hoge uitzondering mogelijk om een behandelingsovereenkomst niet aan te gaan of te beëindigen.

In de vernieuwde versie van de KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst leest u in welke gevallen dat mogelijk is en welke zorgvuldigheidseisen dan gelden. De richtlijn biedt een praktische uitwerking van de relevante wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema.


Let op: De KNMG-richtlijn beschrijft de situatie waarin de WGBO rechtstreeks van toepassing is. In de bedrijfsgezondheidszorg is dat het geval bij de vrijwillige behandelrelaties, op verzoek van werknemer.


Lees meer