Richtlijn omgaan met medische gegevens

In de KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Het doel van de richtlijn is om de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties uiteen te zetten en zodoende beroepsbeoefenaren een handvat te bieden. De richtlijn beschrijft de hoofdregels en uitzonderingen met betrekking tot het omgaan met medische gegevens. In concrete situaties zullen bij de toepassing van de regels alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen.

Met deze herziening (versie november 2022) is de tekst van de vorige versie geactualiseerd en geredigeerd, mede naar aanleiding van jurisprudentie. De meeste wijzigingen zijn aangebracht in de paragrafen 2.11.7 Recht op vernietiging van dossiergegevens, 5.7.1 De arts als verweerder in klacht- en tuchtzaken en civiele rechtszaken en 7.1.4 Rapportage aan opdrachtgever. Zie voor meer informatie de KNMG-website.

Lees meer