BG-dagen: verslag in tweets

Op 23 en 24 mei 2019 deed de NVAB via Twitter live verslag van de de Bedrijfsgeneeskunde Dagen op Sportcentrum Papendal in Arnhem. Een impressie in woord en beeld.

Werken aan gezond leiderschap!

Jan Willem Peeters, voorzitter CNN, lichtte het thema toe: 'Werken aan gezond leiderschap!' Maar wat is leiderschap? Wat is gezond? De sprekers op de BG-dagen gaven hun kijk op verschillende aspecten van leiderschap.

"Wacht niet op systeemverandering. Er is geen ideaal systeem"

- Jet Bussemaker, Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg

Mens is meer dan een ziekte

Ademloos luisteren naar Dr. Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts, die ineens aan de andere kant van de tafel zat: "Na 10 minuten stonden we weer buiten. Met een A4-tje. Maar een mens is meer dan zijn ziekte. Na zo'n diagnose verlies je zoveel meer dan alleen je gezondheid."

Flitspresentaties

13 onderzoekers vertelden over hun bevindingen. De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties tijdens de BG-dagen, zijn gebundeld in het Book of Abstracts. Download de PDF hier.

Maatschappelijke waarde

Jenneke van Veen, voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde trapt af: meer bedrijfs- en verzekeringsartsen, wetenschap en een model voor financiering. "Met uw werk verbetert u de kwaliteit van leven voor werknemers. Dat is maatschappelijke waarde." 

Stigma's over psychische problemen

Evelien Brouwers over stigma's m.b.t. psychische problemen. Sociale cognities kunnen werkhervatting en arbeidsparticipatie belemmeren. 4 problemen: negatieve attitudes werkomgeving, openheidsdilemma, zelfstigma en zorgmijding. Hoe gaat bedrijfsarts hiermee om?

Mediation

Mediation bij arbeidsconflicten kan de betrokkenen goed helpen. Robbert Hogenelst, Sandra Dekker en Linda Rijkuiter delen de kneepjes van het mediationvak met actuele voorbeelden van deelnemers.

Ischemische hartziekten

De richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten' wordt in 2019 herzien. Jaap van Dijk vertelt in deze sessie o.a. de belangrijkste aanbevelingen uit deze nieuwe richtlijn, die tot stand kwam door samenwerking van NVAB en NHG.

Taakdelegatie

Hoe richt je taakdelegatie praktisch in? Advocaat Pascal Willems geeft in deze sessie voorbeelden en antwoorden voor bedrijfsartsen. Mag de gedelegeerde bijvoorbeeld in dienst zijn van de werkgever? U vindt de antwoorden ook in de Werkwijzer Taakdelegatie op Arboportaal.

Overbelasting of overgang?

Manon Kerkhof vertelt over werk en overgang. De overgang veroorzaakt bij 80% v/d vrouwen fysieke en mentale klachten. Vaak worden vrouwen gediagnostiseerd met overbelasting, burn-out of depressie terwijl de overgang ten grondslag ligt aan de verminderde draagkracht.

Waar ga je naartoe en waarom?

Gertjan Beens, voorzitter NVAB: 'Leiderschap is weten waar je naartoe gaat en waarom.' Leiderschap NVAB is dienend: voor bedrijfsartsen, werkenden en de maatschappij. NVAB ondersteunt o.a. door groeiende externe profilering en samenwerking.

Van lijden naar leiden

Van lijden naar leiden: mr. Isabelle van Rijn, plv. secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg belicht casuïstiek uit het tuchtrecht en de rol van de bedrijfsarts: wat valt onder uw verantwoordelijkheid?

De NVAB dankt iedereen voor zijn komst en aandacht op de BG-dagen 2019. We zien u graag volgend jaar terug op 14 en 15 mei 2020!

Microbewegingen bij contact

Herman Ilgen, Institute for Nonverbal Strategy Analysis, introduceert microbewegingen in het gezicht bij het contact maken: bovenste oogleden niet helemaal open? Begin rustig met het gesprek, creëer sfeer en geef ruimte voor zijn/haar verhaal.

Second opinions

Na een jaar ervaring met de uitvoering van second opinions, bespreken Han Hullen en Pim Berkhout de resultaten.

Benieuwd naar andere NVAB-tweets?

Volg ons Twitter-account @TweetNVAB via https://twitter.com/TweetNVAB!

Gezondheidsrisico's over de grens

Een werknemer vraagt advies over gezondheidsrisico's bij verre dienstreizen en een kinderwens bij zijn vrouw. Wat adviseert u? Dick Spreeuwers, Piet Kroon en Brinio Veldhuijzen van Zanten nemen de deelnemers mee over de grens.

"Leiderschap is weten waar je naartoe gaat en waarom"

- Gertjan Beens, voorzitter NVAB

Zorgdomein

Een parallelsessie over Zorgdomein, gegeven door Marlo van den Kieboom en Sandra van Oostrom. Heeft u zich al geregistreerd in Zorgdomein, mét de naam van uw opdrachtgever?

Digitalisering in de zorg

Lea Bouwmeester over digitalisering: wat verandert er voor bedrijfsarts? Wat vraagt dit van bedrijfsarts? Informatie delen, gelijkwaardige dialoog, digitale vaardigheden, creëren Blue Ocean. Bedrijfsarts in model 'Platform zorg'. Gelijkwaardig leiderschap is toekomst.

Slotrede prof. dr. Bussemaker

Bevlogen slotrede door prof. dr. Bussemaker. Ze roept op tot initiatief. Naar Tjeenk Willink: groter denken, kleiner doen. "Je kunt het niet in je eentje oplossen, maar je kunt wel in je eentje stappen zetten. Wacht niet op systeemverandering. Er is geen ideaal systeem."

"Medisch leiderschap is een basishouding, van waaruit je kijkt wat beter kan"

- Kees van Vliet, directeur NVAB

Uitreiking Burgerpenning

De Burgerpenning wordt uitgereikt aan Carin de Brouwer, voor haar proefschrift 'Towards a paradigm shift in occupational health'. De Burgerpenning wordt toegekend aan het beste proefschrift in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de voorgaande twee jaar.

Maar liefst 100 AIOS aanwezig!

NVAB-voorzitter Gertjan Beens sluit de BG-dagen af: "Gisteren waren er maar liefst 100 bedrijfsartsen in opleiding en er zijn veel onderzoeken gepresenteerd. Het is te zien dat ons vak leeft en dat is belangrijk voor mens en maatschappij!" 

Leiderschap is een basishouding

Kees van Vliet vertelt over rol NVAB: Medisch leiderschap is een basishouding, van waaruit je kijkt wat beter kan. NVAB ondersteunt o.a. met standpunten, richtlijnen en visitaties, arbocuratieve samenwerking, internationale samenwerking, positionering en imago.

Werk en de overgang

Manon Kerkhof, Curilion Vrouwenkliniek, vertelt wat bedrijfsartsen in de spreekkamer kunnen merken van het effect van de overgang op werk. Behoud vrouwen in arbeidsproces door overgang bespreekbaar te maken. Overweeg inzet multidisciplinaire trajecten.

E-health in de GGZ

Odile Smeets van het Trimbos-instituut over e-health in de GGZ: wat is het aanbod en wat kan bedrijfsarts daarmee? Neem bijvoorbeeld 'n kijkje op snelbeterinjevel.nl of zoek in de App of Play Store op Trimbos Instituut.

Informatiemarkt

Ook de informatiemarkt werd druk bezocht! Verschillende organisaties en onderzoekers waren aanwezig op de stands.