BG-dagen 2019: Werken aan - met en door gezond leiderschap

Donderdag 23 en vrijdag 24 mei jl. waren de Bedrijfsgeneeskundige dagen 2019, georganiseerd door de NVAB-commissie Nascholing.

Deze 64e editie werd bezocht door in totaal ruim 750 deelnemers, waaronder dit jaar maar liefst 100 enthousiaste aios. Zij lieten van zich horen met relevante vragen tijdens plenaire sessies en interessante parallelsessies. Veelbelovend voor de toekomst van ons vak! 

Hier kunt u rustig terugkijken met het overzicht van plenaire sessie met links naar korte verslagen. U kunt ook koppen snellen door het verslag in Tweets te lezen. Beschikbare presentaties vindt u in het programma van dag 1 en dag 2

 


 

Bedrijfsarts en Leiderschap: waarheen? waarvoor?

“Voor de NVAB is leiderschap dienend: voor bedrijfsartsen, werkenden en de maatschappij. We ondersteunen onder meer door versterking van profilering en positionering van het beroep ‘bedrijfsarts’ en samenwerking met belangrijke spelers in het zorgveld.” Zo opent NVAB-voorzitter Gertjan Beens het inhoudelijke gedeelte van de BG-dagen 2019. Beens nodigt iedereen van harte uit om suggesties ter verbetering van de diensten van de NVAB voor haar leden te delen. Via mail of persoonlijk, doe het, deel het! 

Lees verder

Zorg op de plek waar je bent - the people formerly known as patients

Waar is de patiënt en hoe zorg je dat daar komt als arts? Staat de patiënt wel echt centraal of wordt vooral gekeken waartoe de technologie in staat is? Lea Bouwmeester, senior adviseur zorg innovatie/digitale inclusie, ECP|platform voor de informatie samenleving, bepleit: “In de dialoog moeten we meer ruimte creëren: wie zit er tegenover me en wat heeft hij nodig voor zijn gewenste kwaliteit van leven?” 

Medisch leiderschap van de bedrijfsarts … en de NVAB

Aan de hand van Medisch leiderschap, een van de competenties waarin artsen opgeleid worden, neemt NVAB-directeur Kees van Vliet het publiek mee door vele onderwerpen waar de NVAB aan werkt. Daarbij benoemt hij ook de roze olifant die steeds aan tafel zit: “Het is een woord van twaalf letters dat begint met een F…” 

Kortjakje en de bedrijfsarts: over niet-medische gesprekken en arbeidsparticipatie

“Welzijn - ook in werk - wordt bereikt wanneer mensen kunnen doen en zijn wat ze belangrijk vinden.” Zegt dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker Tilburg University. Dit wordt moeilijker wanneer sprake is van psychische problemen. En dat komt vaak voor: maar liefst 43% van de mensen kampt in de loop van het leven met een psychische stoornis. Wat nu?

NVAB Burgerpenning 2019 voor Carin de Brouwer

De Burgerpenning wordt uitgereikt aan Carin de Brouwer, voor haar proefschrift 'Towards a paradigm shift in occupational health'. De Burgerpenning wordt toegekend aan het beste proefschrift in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de voorgaande twee jaar.

Lees waarom Carin de Brouwer de penning in ontvangst mocht nemen.

Werk en de overgang

Hoe erg is dat eigenlijk, de overgang? Behoorlijk, vertelt (uro-)gynaecoloog Manon Kerkhof: “De overgang is een natuurlijke, maar soms ziekmakende, levensfase op fysiek en mentaal gebied met invloed op werkvermogen. Bij 80% van de vrouwen veroorzaakt de overgang fysieke en mentale klachten.” Hoe kunt u helpen?

De NVAB dankt iedereen voor zijn komst en aandacht op de BG-dagen 2019. We zien u graag volgend jaar terug op 14 en 15 mei 2020!

Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

“Werken is gezond en om te kunnen werken, heb je een goede gezondheid nodig.” zegt Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Zij roept de aanwezigen ook op tot actie: “Alleen samen kunnen we volgend jaar, wanneer de Kwaliteitstafel afsluit, een ‘Yes we can’-resultaat opleveren. Dan is het niet klaar, maar heeft u een goed fundament waar u mee verder kunt.”

Theorie en praktijk in wetenschappelijk onderzoek - posterpresentaties

In totaal vonden 26 onderzoeken op het gebied van Arbeid & Gezondheid hun weg naar het podium van de BG dagen 2019 voor een flitspresentatie. Deelnemers konden de bijbehorende posters na de presentaties zelf bezoeken. De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, zijn gebundeld in het Book of Abstracts.

Disease is business, prevention is not

“In één keer was hij patiënt en ik mantelzorger. En dan zit je ineens aan de andere kant van de tafel: ‘Wat is uw diagnose, wat is prognose en o ja, ik moet ook nog even een probleemanalyse maken’. Na tien minuten stonden we weer buiten, met een A4-tje op zak.” Zo nam dr. Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts, mobiliteit & vitaliteit, ErasmusMC, de zaal mee in haar persoonlijke voorbeeld over ‘de andere kant van de tafel’. Wat kunt u morgen doen? 

Non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen

Herman Ilgen van het Institute for Nonverbal Strategy Analysis staat voor de volle zaal bedrijfsartsen, helemaal vooraan op het podium. Lichtjes voorover gebogen, gefronste wenkbrauwen en een priemende blik: “Kan vechten worden…” Hij sluit kort zijn ogen: “Hoeft niet.” Wat hebt u hieraan?

Zorg als sociale kwestie; medische klachten als uitkomst van maatschappelijke ongelijkheid. Waar ligt de sleutel tot verandering

“Mijn opa was huisarts in het groene hart. Alles draaide om zorg. Hij kende niet alleen de ziektes, maar ook wat er speelde in hun omgeving.“ Dit vertelt prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar, LUMC Governance and Global Affairs. Zij vraagt zich af: “Tegenwoordig kunnen we veel meer en zijn veel beter in het diagnosticeren. Maar zijn we ook in alle opzichten in staat tot betere zorg?” 

Parellelsessies

Beide dagen werden er twee rondes met in totaal 28 parallelsessies verzorgd over veel verschillende onderwerpen, van mediation en de invloed van geldzorgen op werk tot onderzoek van de hand en meer houvast voor de bedrijfsarts bij de aanpak van mensen met psychische problemen. Een toelichting op de onderwerpen en beschikbare presentaties vindt u in het programma van dag 1 en dag 2.

De organisatie BG dagen

Ook namens de organiserende commisie Nascholing NVAB en ondersteuners hartelijk bedankt voor uw bijdragen en deelname aan de 64e editie van de BG dagen. Hopelijk zien wij u volgend jaar weer!

Fotografie: Nicole Romijn Fotografie