Impact van Post-COVID Syndroom - Merel Hellemons

Merel Hellemons, longartsLongarts Merel Hellemons sprak bij de BG-dagen 2023 over de impact van het Post-COVID syndroom (PCS) op werknemers. Patiënten hebben overigens de voorkeur voor de term Long COVID, omdat deze door hen zelf bedacht is en naar hun inzicht beter de lading dekt. In 2021 gaf de World Health Organization een officiële klinische definitie vrij voor post-COVID. 

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden, maar duidelijk is wel dat PCS bestaat, bijna alle organen kan treffen en dat klachten invaliderend kunnen zijn. De meeste mensen ervaren ernstige vermoeidheid, maar ook Post Exertional Malaise (PEM) en Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS) komen voor.

Somber beeld

Het ‘Rapport jaar 1 Meerjarig Long COVID onderzoek’ van C-support (1) laat een somber beeld zien van het beloop bij hun patiëntengroep. Wanneer eenmaal sprake is van PCS, zijn er maar enkelen die inmiddels volledig klachtenvrij zijn. Onderzoek in Groot-Brittannië laat zien dat 3% van de bevolking voldoet aan de definitie van PCS. Bij 77% van die mensen treft het het dagelijks functioneren en bij 1 op de 5 is sprake van ernstige invloed op het dagelijks en werkfunctioneren.

En het ligt nog altijd op de loer. Ook na omikron, vaccinatie en re-infectie kun je nog PCS krijgen. Patiënten geven aan vooral behoefte te hebben aan een plek met verschillende disciplines, waar zij voor behandeling en begeleiding naartoe kunnen.

Deze stille pandemie is nog niet voorbij. De impact op individu, zorg en maatschappij is groot en verder onderzoek en plek voor behandeling zijn hard nodig.

Download de pdf van de presentatie voor meer cijfers

Zie ook de NVAB-leidraad Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom.