De Jonge Bedrijfsarts heeft de toekomst

Presentatie De Jonge Bedrijfsarts BG-dag 2020

Rick van Steenkiste en Heleen ten Bruggencate blikken kort terug op de oprichting van De Jonge Bedrijfsarts in 2017 als onderdeel van het LOSGIO, door aiossen bedrijfsgeneeskunde, met dank aan Lianne Schouten. Toen met 45 aiossen in het netwerk. In 2019 was dat aantal al ruim verdubbeld naar 100 aiossen. Inmiddels is Lianne geregistreerd bedrijfsarts en ze trad daarom dit jaar af als voorzitter. In 2019 vroeg De Jonge Bedrifjsartsen aiossen tijdens de BG-dagen naar hun wensen voor de bedrijfsarts van morgen.

Heleen ten Bruggencate: “Gertjan Beens zei het al, een aantrekkelijk vak genereert meer instroom. Daarbij is het belangrijk om het perspectief van de aios niet te vergeten. De aios van nu is immers ook de bedrijfsarts van morgen. Hoe ziet het vak er voor hen in de toekomst idealiter uit?”

Inventarisatie door De Jonge Bedrijfsarts bij aiossen levert drie belangrijke thema’s op:

  1. Contact met de klant: de jonge bedrijfsartsen hechten veel waarde aan een goede relatie en persoonlijk contact met hun klanten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
  2. Samenwerking: met de klant, andere arboprofessionals en met curatieve collega’s.
  3. Afwisseling in het werk: contact met cliënt, tijd en ruimte voor menselijk contact, voor preventieve taken en voor professionele ontwikkeling en specialisatie.

Ten Bruggencate: “Tot slot: dat je als bedrijfsarts niet alleen maar dokter bent, niet alleen maar wetenschapper, maar ook juist je adviserende rol kunt uitoefenen. Werken aan preventie, veel op de werkplek kunt zijn en de klant, andere arboprofessionals goed kunt adviseren om met zijn allen samen te zorgen voor de beste zorg voor werkend Nederland.”

Taakdelegatie gezien door de gedelegeerde

Rick van Steenkiste over taakdelegatie

Vanwege het tekort zien we dat bedrijfsartsen moeite hebben om aan alle taken toe te komen. En dat samenwerking met andere arboprofessionals steeds belangrijker wordt. Zeker rond taakdelegatie om te zorgen dat de bedrijfsarts voldoende tijd blijft houden om al deze taken te doen. Rick van Steenkiste deed onderzoek naar taakdelegatie vanuit het perspectief van de taakgegedelegeerde. Belangrijke conclusie is dat de afspraken in de praktijk nog lang niet overal overeenkomen met wat de Werkwijzer Taakdelegatie daarover zegt. De taakgedelegeerden hebben vooral behoefte aan goed overleg en duidelijke werkafspraken, maar door krapte in tijd en beschikbare arboprofessionals komt een zorgvuldige taakdelegatie nog niet overal goed van de grond. Van Steenkiste beschrijft een mogelijk effectievere taakdelegatie wanneer de bedrijfsarts werkt als spil in een team van gedelegeerde arboprofessionals die allemaal met elkaar samenwerken met eigen expertises.

Bekijk de presentatie (pdf)

Zie ook