Programma en presentaties 2023 - dag 2

Voor dag 1 klik hier                                     

VRIJDAG 12 mei

PLENAIR

09.30
Opening
Menno de Bree, filosoof en dagvoorzitter

09.40
Goede bedrijfsgeneeskunde, make sure you’re at the table
Dr. Gijsbert van Lomwel, directeur Kwaliteitsbureau NVAB. Ernst Jurgens, bedrijfsarts De Arbodienst, zal een presentatie geven over planetary health en wat de bedrijfsarts daarin kan betekenen/bereiken.

10.20
Introductie onderzoek in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC

10.50
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

11.20
Lexces claims n.a.v. blootstelling aan toxische stoffen; Covid en werk, claims samenwerking, internationaal
Prof. dr. ir. Dick Heederik, hoogleraar Lexces en Universiteit Utrecht

12.00 
Het verbeteren van de implementatie van de preventieve taken van de bedrijfsarts
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC en Prof. dr. Karin Proper, bijzonder hoogleraar Arbeid en Gezondheidsbevordering, RIVM

12.40
Afsluiting ochtend
Menno de Bree, dagvoorzitter

12.50
 Lunch en mogelijkheid tot het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties.

Middagprogramma

13.50 – 14.55    1e ronde parallelsessies 20 t/m 29 (de sessies 20 en 21 lopen door in de tweede ronde, de sessies 22 t/m 25 worden hybride aangeboden)

 20. Ethiek als inspiratiebron, nadenken over wat je doet (verdiepend) – max. 25 deelnemers
Ger Dijkgraaf, bedrijfsarts, Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE), Lex de Jong, bedrijfsarts, ZZP en Els Carsouw, bedrijfsarts, voorzitter CBE

 21. Allergisch beroepsastma en TSB: Wat kan de bedrijfsarts ermee? (verdiepend) – max. 25 deelnemers
Sophia Franklin, klinisch arbeidsgeneeskundige, Amsterdam UMC en Gilbert Wijntjens, arts-onderzoeker, AIOS Bedrijfsgeneeskunde Amsterdam UMC, HumanCapitalCare

 22. Leren van tuchtzaken (hybride)
Pascal Willems, advocaat, WVO advocaten

 23. Arbocuratieve samenwerking bij complexe afwijkingen in het bewegingsapparaat (hybride)
Drs. Thijs Pahlplatz, bedrijfsarts, PMA, Marieke Struijk- Mulder, AIOS bedrijfsgeneeskunde Vitaal Arboadvies, Mensely, NCKA, PMA, Don de Winter, bedrijfsarts/toegevoegd sportarts, HumanCapitalCare en Yvonne van Zaanen, PhD kandidaat Amsterdam UMC, department of Public and Occupational Health PhD kandidaat Amsterdam UMC, department of Public and Occupational Health, bedrijfsfysiotherapeut, klinisch epidemioloog.

 24. Verbeteren van re-integratiebegeleiding bij praktisch geschoolde werknemers (hybride)
Dr. Haitze de Vries, senior onderzoeker Arbeid & Gezondheid, UMCG

 25. Multidisciplinaire aanpak bij de beheersing van lasrook op de werkvloer (hybride)
Drs. Peter van Balen, arbeidshygiënist, PreventPartner en Dr. Jaap Maas, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, Preventpartner en PMA

 26.  Immuunziekten, vermoeidheid en werk
Dr. Jan van Laar, internist-klinisch immunoloog, Erasmus MC

 27.  Mentale gezondheid en werk bij jongvolwassenen
Prof. dr. Ute Bültmann, hoogleraar Arbeid en Gezondheid UMCG, Dr. Iris Arends,  senior onderzoeker UMCG en Dr. Karin Veldman, adviseur Statistiek en Onderzoek, postdoctoraal onderzoeker Work & Health UMCG

 28. Meer preventie: Waar liggen uw kansen?
Suzanne Orhan-Pees, promovendus, RIVM en Sandra van Oostrom, projectcoördinator en wetenschappelijk onderzoeker arbeid en gezondheid

 29. Licht hoofdtrauma, revalidatie en re-integratie
Dr. Leo Elders, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde en Drs. Elsbeth Spakman-Van de Graaf, revalidatiearts, Hersenplan - medisch advies & revalidatie

14.55 – 16.00
 2e ronde parallelsessies 22 t/m 29 (de sessies 22 t/m 25 worden hybride aangeboden)

16.00
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

16.30
Je bent leniger als je denkt
Lammert Kamphuis, filosoof

17.15
Afsluiting BG-dagen
Menno de Bree, dagvoorzitter                                                                                                                               

17.30
Borrel, afmelden congresbalie en einde livestream
Afmelden congresbalie tot 18.30 uur en invullen algemene evaluatie

Met dank aan de sponsoren