Werknemers maken nauwelijks gebruik van second opinion (BNR)

16 juli 2020

Donderdagochtend 16 juli jl. waren Piet Fortuin, voorzitter CNV en Petra van de Goorbergh, directeur OVAL, bij het BNR-radioprogramma 'De Ochtendspits' te horen over de second opinion op het advies van de bedrijfsarts. Werknemers blijken namelijk amper gebruik te maken van een second opinion omdat ze het niet eens zijn met een advies van hun bedrijfsarts. Sinds 2017 is het verplicht om werknemers die mogelijkheid te geven, maar er wordt jaarlijks maar zo'n 200 keer een second opinion uitgevoerd via de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO).

Zowel Fortuin als Van de Goorbergh gaven aan dat het lage aantal uitgevoerde second opinions erop kan duiden dat werknemers veel vertrouwen hebben in het oordeel van hun bedrijfsarts. Van de Goorbergh meldde ook dat naast de second opinion, het Deskundigenoordeel en een Klachtregeling beschikbaar zijn. "Extra voorlichting over de regeling is altijd goed. Angst om een second opinion aan te vragen is onnodig. Een aanvraag is anoniem en de bedrijfsarts is werkzaam bij een andere arbodienst. Bij uitvoering door de LPBSO kan de werknemer zelf de bedrijfsarts second opinion kiezen." (bron: OVAL)

Luister naar het fragment op www.bnr.nl

Lees meer