Twee bedrijfsartsen par excellence 2020, wat een weelde

8 november 2019

Maar liefst twee bedrijfsartsen werden tijdens de najaars-alv op 7 november 2019 benoemd tot ‘bedrijfsarts par excellence’. Toekenning van deze titel gebeurt op voordracht vanuit de beroepsgroep. Nu valt deze eer te beurt aan twee bijzondere bedrijfsartsen: Karien van Roessel en Inge Speller. Beide bedrijfsartsen hebben een indrukwekkende staat van dienst. Samen vertegenwoordigen zij het vak in de volledige breedte, wat direct de reden is om de titel aan beiden toe te kennen.

Inge Speller en Karien van Roessel bedrijfsarts par excellence 2020Al jaren zet Inge Speller zich onvermoeibaar in voor de praktische uitvoering van de bedrijfsgeneeskunde, ook nu zij sinds kort met pensioen is. Zij richtte zich vooral op de implementatie van leidraden, richtlijnen en werkwijzers in de praktijk. Daarnaast nam ze deel aan vele werkgroepen en leerkringen om de normen en onderbouwing van ons vak bij iedereen tussen de oren te krijgen. Met onderwijs aan onze eigen beroepsgroep. En ook door zitting te nemen in werk- en focusgroepen bij ministeries. Steeds weer zet zij geduldig en met tact ons vak op de kaart bij in- en externe stakeholders. En met succes. Want wij zijn echt nog steeds een factor van betekenis, wij worden gehoord in maatschappij en politiek. 

Karien van Roessel doet veel én baanbrekend werk voor de normering van ons beroepsmatig handelen. Zij zet zich al jarenlang vrijwillig volop in voor meerdere leidraden en werkwijzers. Deze zijn van een uitzonderlijk hoge kwaliteit, zoals instanties en andere beroepsgroepen die ermee werken al vaker erkenden. Al die documenten vormen een belangrijk deel van het fundament voor het professionele handelen van de bedrijfsarts. Dat geldt niet alleen voor ons als beroepsgroep, maar ook voor allen die met ons in aanraking komen. Want met dit stevige fundament laten we ook aan de buitenwereld zien dat ons handelen professioneel en wetenschappelijk onderbouwd is. Dat we onafhankelijk en vooral zorgvuldig ons werk doen. 

Gezien de bovenmatige inzet en de complementaire invulling, koos het NVAB-bestuur ervoor om deze keer twee artsen te benoemen. Want je hebt niks aan mooie leidraden en fraai geformuleerde normen als die niet tussen de oren van de betrokkenen zitten. Regelgeving en uitvoering kúnnen niet zonder elkaar, ze zijn een twee-eenheid. Samen kun je excellente uitoefening van het vak voor elke bedrijfsarts mogelijk maken. Daarvoor zijn wij gedreven bedrijfsartsen als Inge en Karien dankbaar en erkennen wij hen graag met de titel bedrijfsarts par excellence 2020.

Over de titel 'bedrijfsarts par excellence'

Sinds 2003 kunnen bedrijfsartsen collega’s voordragen voor de titel ‘bedrijfsarts par excellence’. Soms ontvangt de NVAB verschillende voordrachten, soms geen. Daardoor wordt de prijs onregelmatig toegekend: alleen wanneer een bedrijfsarts een bijzondere en opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De laatste keer was in 2015, toen ontving Jeanette Hemke het predikaat.