Terugblik online Voorjaarsledenvergadering 11 juni 2020

18 juni 2020

Op donderdag 11 juni jl. was de voorjaars ALV 2020. Vanwege de coronamaatregelen later dan oorspronkelijk gepland en voor de eerste keer in de NVAB-geschiedenis online via een livestream te volgen. Voorzitter Gertjan Beens heette de leden, die vanuit 7 verschillende landen waren ingelogd, welkom. Via de chatfunctie stelden deelnemers vragen aan het bestuur die wanneer mogelijk direct werden beantwoord. Stemmen gebeurde via polls. De spoedwet ‘COVID’ maakt op dit moment digitale besluitvorming in een ALV mogelijk.

Financiën
Penningmeester Mariëlle van Aalst lichtte de financiële stukken. De ALV gaf met een ruimte meerderheid toestemming om 50.000 Euro uit de bestemmingsreserve aan te kunnen wenden voor kwaliteitsdoeleinden. Er is decharge verleend over het financiële beleid over 2019.

Standpunt taakdelegatie
Bestuurslid Rocco Kloots presenteerde de uitbreiding van het Standpunt taakdelegatie, opgesteld door de commissie wet- en regelgeving (CWR). Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts' (NVAB, 2018) opgenomen. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd. Een bijzondere vorm van taakdelegatie, supervisie, wordt in een apart deel uitgewerkt. Het standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ is door de ALV aangenomen.
Lees meer

Preventiecyclus -deelnemers focusgroep gezocht-
De NVAB-werkgroep Preventie heeft ‘De Preventie-Cyclus opgesteld. Het is een praktische tool met heldere praktijkvoorbeelden, met als doel informatie uit het verzuimspreekuur soepel en snel te vertalen naar preventiemaatregelen.

De handreiking kan nu getest worden in de praktijk. Daarvoor is de werkgroep op zoek naar collega’s die hieraan mee willen werken. Al tijdens de ALV meldden leden zich aan. Wil je ook meehelpen, stuur ons dan een e-mail.

Actualiteiten
Relevante actualiteiten en ontwikkelingen werden door voorzitter Gertjan Beens belicht. De afgelopen periode is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd rondom COVID-19. Leden konden op de hoogte blijven met nieuwsberichten, direct mails en FAQ’s en informatieve pagina’s op de website www.nvab-online.nl. Achter de schermen werd met vele partijen en tot in de kleine uurtjes hard gewerkt om de bedrijfsarts in het testbeleid op te nemen, waarbij een goede samenwerking tussen de publieke en bedrijfsgezondheidszorg essentieel is. Door deze inzet speelde de bedrijfsarts een belangrijke rol bij de triage. Het werk voor de samenwerking met de publieke gezondheidszorg gaat verder, ook nu tussenkomst van een arts niet nodig is voor testen. Het is immers van belang dat bedrijfsartsen tijdig op de hoogte zijn van eventuele positieve testuitslagen, zodat zij voor de betreffende werknemers en de collega’s een adequaat inzetbaarheidsadvies kunnen geven.

Tot slot benoemde Gertjan nog een aantal andere onderwerpen zoals de Kwaliteitstafel, de loondoorbetalingsmaatregelen Koolmees en evaluatie Arbowet.

Lees meer