Richtlijn Arbeid en Lymeziekte gepubliceerd

27 oktober 2014

Deze multidisciplinaire richtlijn is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld door het Centrum Infectiebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de NVAB.

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte gaat in op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden en heeft als doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.

Deze richtlijn is bedoeld voor arboprofessionals (zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arboverpleegkundigen, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen) en andere professionals (huisartsen, GGD-artsen, internisten, psychologen).

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte geldt als aanvulling op de CBO-richtlijn uit 2013.

Lees verder