Pilot ‘Route naar RI&E’

21 september 2020

Pilot Route naar RI&E

Op 21 september start een nieuwe pilot: ‘Route naar RI&E’. Dit is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E om alle ondernemers te helpen bij het kiezen van een passende route naar een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze pilot op initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW loopt tot en met 2021.

Waarom deze pilot

Een RI&E vormt de basis voor het arbobeleid. Vooral kleine ondernemers blijken echter vaak niet precies te weten hoe ze dit aan moeten pakken. Met de pilot willen het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW het hele MKB beter op weg helpen bij het maken van een RI&E. Ook wordt voor kleine ondernemers (tot 25 medewerkers en die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie) een nieuwe route geboden om zelf laagdrempelig online een RI&E te maken.

Arbodeskundigen

‘Route naar RI&E’ verandert niets in de advisering en toetsing door de arbodeskundigen. Als bedrijfsartsen kunnen jullie, net als andere arbodeskundigen en arbodiensten, in de praktijk wel te maken krijgen met de pilot.

Zie ook

Beroepsziekten te lijf: De week van de RI&E 2019