Op de hoogte met Arbo-Inf@ct (nu: kennisnieuwsbrief COVID-19)

17 maart 2020

Nog voor het weekend of op zaterdag ontvangen leden een nieuwsbrief met antwoorden op de meest urgente vragen van arboprofessionals over hoe te handelen in deze tijd. We streven naar snelheid, juistheid en actualiteit.
Vorige week werd namelijk in een overleg op het ministerie van SZW vastgesteld dat de informatievoorziening over de COVID-19 maatregelen naar werkgevers en werknemers verbetering behoeft. Die informatievoorziening verloopt in belangrijke mate via bedrijfsartsen en arbo-kerndeskundigen. Op hun beurt hebben deze adviseurs natuurlijk ook behoefte aan betrouwbare en actuele informatie. Daarom namen NVAB en NCvB het initiatief om een groep deskundigen bij elkaar te roepen. Op maandagavond 16 maart jl. kwam deze groep bij elkaar, deels via teleconferencing. Bij dit overleg was een brede vertegenwoordiging aanwezig van de betrokken beroepsverenigingen NVAB, NVvA, NVVK, BA&O, V&VN en vertegenwoordiging van NCvB, OVAL en KoM.

Ook de helpdesk van de NVAB blijft beschikbaar voor het stellen van vragen. Bedenk daarbij dat we niet direct op alle vragen kunnen reageren. Maar vragen stellen is belangrijk, want zo weten we waar de grootste informatiebehoefte ligt. Die kunnen we dan zoveel mogelijk meenemen voor volgende nieuwsbrieven. Wanneer er aanleiding voor is, ontvangen leden tussentijds informatie via direct e-mail.

In een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en wel veel vragen, vaak zonder antwoord. We kunnen onmogelijk een eind maken aan alle onzekerheid, maar werken er wel hard aan die waar mogelijk op te heffen. Door informatie met elkaar af te stemmen, realiseren we dat alle adviseurs arbeid en gezondheid over gelijke informatie kunnen beschikken.

Voor algemene informatie over maatregelen die de volksgezondheid betreffen blijven we verwijzen naar de websites van het RIVM voor informatie voor zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis en de Rijksoverheid voor algemene maatregelen gericht op de volksgezondheid.

Meer verwijzingen:

Actuele algemene adviezen coronavirus
Eerdere uitgaven van Arbo-Inf@ct