NVAB verwelkomt nieuwe bestuursleden

2 april 2021

Tijdens de voorjaars ALV op 1 april 2021 stelden twee kandidaat-bestuursleden zich aan de ledenvergadering voor. Na een toelichting en vragen in de chat, stemt de vergadering in met de benoeming van beide kandidaten. Hieronder lees je meer over de nieuwe bestuursleden: Boyd Thijssens en Jan Willem Peeters.

Boyd ThijssensBoyd Thijssens gaat het laatste jaar van de bedrijfsartsenopleiding in bij de SGBO. Om geneeskundestudenten eerder met bedrijfsgeneeskunde kennis te laten maken, werkt hij als ambassadeur mee aan de campagnes deanderedokter.nl en bedrijfsartsworden.nl. De afgelopen maanden heeft hij al met het bestuur meegekeken en hij wil graag officieel NVAB-bestuurslid worden. Boyd ziet daar ook meerwaarde in doordat hij het perspectief van een aios kan toevoegen. En: “De kans om als jongeling in het vak aan te sluiten bij een bestuur met behoorlijk wat ervaring, grijp ik met beide handen aan.” Gertjan Beens voegt daaraan toe: “We willen ook heel graag jongere bestuursleden in laten stromen. De overdracht naar de volgende generatie is belangrijk, zij hebben immers de toekomst van het vak.”

Jan Willem PeetersDe tweede kandidaat is Jan Willem Peeters. Hij was tot en met de afgelopen BG-dag op 2 november 2020 voorzitter van de Commissie NVAB Nascholing. Dat is de commissie die de BG-dagen jaarlijks organiseert. Jan Willem is sinds 1997 bedrijfsarts. Daarnaast is hij universitair docent in het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar deelt hij graag zijn ervaringen en kennis met studenten: “Het is heel leuk om met hen te praten. Over sociale geneeskunde in het algemeen en bedrijfsgeneeskunde in het bijzonder. Zodat ze er meer van weten en er ook voor kunnen kiezen.” Jan Willem wil graag iets betekenen voor de bedrijfsartsen en de vereniging en ziet de bestuurszetel als de uitgelezen kans om dat te doen.

Alle bestuursleden