Bestuur

Het NVAB-bestuur bestaat uit zeven leden die de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging.

Contactgegevens Bestuur 

NVAB
Postbus 2113 - 3500 GC  Utrecht
T 030 2040620
E nvab@nvab-online.nl

 

J.G.F. (Gertjan) Beens - bedrijfsarts - voorzitter

Portefeuille: Profilering en Positionering intern en extern

 


 I. (Iris) Homeijer - bedrijfsarts - secretaris en vice-voorzitter

Portefeuille: ABSG, De Jonge Bedrijfsarts, onderwijs, senioren

 
 
 

M.P. (Mariëlle) van Aalst - bedrijfsarts - penningmeester

Portefeuille: Financiën, BG-dagen 

 

 


J.M.W. (Hans) Trommel, bedrijfsarts

Portefeuille: ICT, Preventie, Onderwijs

 

 


  R.L. (Rocco) Kloots, bedrijfsarts

Portefeuille: Wet- en regelgeving

 

 


 J.E. (Ernst) Jurgens, bedrijfsarts

Portefeuille: Onderwijs en Wetenschap

 


Dr. C. (Kees) van Vliet, bedrijfsarts

Directeur

 

 

Bestuursinformatie (alleen toegankelijk voor bestuur NVAB)