Bestuur

Het NVAB-bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging.

Contactgegevens Bestuur 

NVAB
Postbus 2113 - 3500 GC  Utrecht
T 030 2040620
E nvab@nvab-online.nl

NVAB Bestuursleden

 J.G.F. (Gertjan) Beens - bedrijfsarts - voorzitter

Portefeuille: Profilering en Positionering intern en extern

 I. (Iris) Homeijer - bedrijfsarts - secretaris en vice-voorzitter

Portefeuilles: ABSG, CGS/RGS, Herregistratie
De Jonge Bedrijfsarts, Senioren
Arbocuratieve Samenwerking

M.P. (Mariëlle) van Aalst - bedrijfsarts - penningmeester

Portefeuilles: Financiën, BG-dagen, Werkgroepen, Kringen 

R.L. (Rocco) Kloots, bedrijfsarts

Portefeuille: Wet- en regelgeving

J.E. (Ernst) Jurgens, bedrijfsarts

Portefeuilles: Onderwijs en Wetenschap, Beroepsziekten, Preventie

E. (Erik) Sprong, bedrijfsarts

Portefeuille: Opleiding en onderwijs

 

A.G.C. (Gijsbert) van Lomwel

Directeur