Bestuur

Het NVAB-bestuur bestaat uit zeven leden die de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de wetenschappelijke beroepsvereniging.

Contactgegevens Bestuur 

NVAB
Postbus 2113 - 3500 GC  Utrecht
T 030 2040620
E nvab@nvab-online.nl

 J.G.F. (Gertjan) Beens - bedrijfsarts - voorzitter

Portefeuille: Profilering en Positionering intern en extern

 I. (Iris) Homeijer - bedrijfsarts - secretaris en vice-voorzitter

Portefeuille: ABSG, De Jonge Bedrijfsarts, onderwijs, senioren

M.P. (Mariëlle) van Aalst - bedrijfsarts - penningmeester

Portefeuille: Financiën, BG-dagen 

R.L. (Rocco) Kloots, bedrijfsarts

Portefeuille: Wet- en regelgeving

J.E. (Ernst) Jurgens, bedrijfsarts

Portefeuille: Onderwijs en Wetenschap

Dr. C. (Kees) van Vliet, bedrijfsarts

Directeur

 

Bestuursinformatie (alleen toegankelijk voor bestuur NVAB)