NVAB is gezeur beu: de bedrijfsarts is onafhankelijk

19 september 2014

De NVAB heeft er echt genoeg van dat bedrijfsartsen voortdurend worden afgeschilderd als niet onafhankelijk. Deze beeldvorming is schadelijk voor de beroepsgroep en de NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van. Zowel uit eigen waarneming als uit onderzoeken van Astri (2011), OVAL (2013) en Immediator (2014) blijkt dat dit incidenten zijn.

De NVAB staat voor onafhankelijke en professionele bedrijfsartsen die transparant en toetsbaar werken volgens richtlijnen en kernwaarden van de beroepsgroep. Bedrijfsartsen zijn medisch specialisten: na hun basisartsexamen volgen zij een opleiding van vier jaar. Het is een ingewikkeld en maatschappelijk relevant vak, en zeker geen vak voor ‘mislukte’ artsen. De NVAB is het echt beu dat bedrijfsartsen zo afgeschilderd worden.

Vandaag heeft de SER het advies over arbeidsgerelateerde zorg vastgesteld. MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen voerde het woord namens de drie centrale ondernemersorganisaties. Ook hij stelde dat de bedrijfsarts onafhankelijk moet zijn, maar dat dit al voldoende is gewaarborgd door de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de BIG-registratie en het medisch tuchtrecht.

De NVAB liet al eerder weten dat de SER belangrijke knelpunten uit de sector onderkent en vindt dat de bedrijfsarts een prominente deskundige is in de arbeidsgerelateerde zorg. Maar volgens de NVAB vraagt de SER-visie nog wel verdere uitwerking op het gebied van financiering, draagvlak en haalbaarheid van de oplossingen. In de SER-vergadering vandaag bleek dat werkgevers, werknemers en kroonleden verdeeld blijven over het advies en dat het als tussenadvies wordt gezien. Het kabinet heeft op Prinsjesdag een evaluatie aangekondigd van de sociale zekerheid met als onderdeel de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De uitkomst daarvan wil de SER betrekken bij het vervolg van dit advies.

Naar aanleiding van het SER-advies heeft de NVAB haar leden via Linkedin een aantal stellingen voorgelegd, namelijk:

  • Het SER-advies biedt toekomstkansen voor bedrijfsartsen in alle werkvormen: in interne arbodienst, in externe arbodienst of zelfstandig.
  • De financieringsvorm van de arbeidsgerelateerde zorg (direct of indirect; werkgever of zorgverzekeraar) heeft geen invloed op de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.
  • Een minimumcontract biedt meer mogelijkheden om ook aan de onderkant van de markt bedrijfsgezondheidszorg van voldoende niveau te leveren.
  • Het is wenselijk dat dat conform het SER-advies bedrijfsartsen meer deskundigheid ontwikkelen over arbeidsomstandigheden, arbeidsrisico’s en preventie.

De reacties op deze stellingen zal de NVAB gebruiken om de SER en de ministeries van SZW en VWS te adviseren over de uitwerking van het advies.

Lees verder