NVAB: de bedrijfsarts is onafhankelijk

18 september 2014

De regionale dagbladen publiceerden vandaag over het imago en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Het is goed te zien dat ook de bedrijfsarts zelf om reactie is gevraagd. Geert Koster, bedrijfsarts en bestuurslid van de NVAB-Kring Noord, liet een duidelijk geluid horen. Hij ging in op zowel het imago van de bedrijfsarts als op diens positie als vertrouwenspersoon en gaf duidelijke voorbeelden.

Een bedrijfsarts is medisch specialist in arbeid en gezondheid, met na het artsexamen een 4-jarige opleiding op het gebied van o.a. de relatie tussen gezondheid en arbeidsomstandigheden. Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige medische informatie van (zieke) werknemers staat daarbij voorop. In ons land werken 2.000 bedrijfsartsen.

Bedrijfsgeneeskunde is niet alleen een interessant vak, maar ook maatschappelijk relevant. Een vergrijzende beroepsbevolking, een verhoogde pensioenleeftijd en een toename van het aantal chronisch zieken onder de beroepsbevolking vraagt om goede bedrijfsgeneeskundige zorg. Volgens de NVAB moeten alle werkenden in Nederland toegang hebben tot de bedrijfsarts.

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers -zeer- tevreden zijn over de bedrijfsarts: het gemiddeld rapportcijfer ligt tussen 7,2 en 8,5 (Astri 2011, OVAL 2013 en Immediator 2014).

Op 19 september brengt de SER een advies uit over de arbeidsgerelateerde (medische) zorg.

Lees verder