NVAB: geen verbetering arbeidsgerelateerde zorg in kabinetsplannen

17 september 2014

De NVAB heeft al vaker gepleit voor het oplossen van een aantal knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg door:

  • meer afstemming tussen het beleid van de ministeries VWS en SZW
  • verbetering van de arbocuratieve samenwerking
  • meer ruimte en aandacht voor preventie in de contracten van werkgevers met arbozorgverleners
  • het arbeidsomstandighedenspreekuur weer in de wet op te nemen
  • het instellen van een opleidingsfonds voor bedrijfsartsen
  • afspraken te maken over taakdelegatie.

De kabinetsplannen voor 2015 geven geen aanknopingspunten voor de aanpak van gesignaleerde knelpunten. Het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, dat aanstaande vrijdag vastgesteld zal worden, is op onderdelen een verdeeld advies. Maar het bevat wel zinvolle aanbevelingen om de knelpunten op te lossen. De NVAB adviseert het kabinet om daar snel mee aan de slag te gaan.

Zie reactie NVAB-directeur Kees van Vliet op de kabinetsplannen (via Medisch Contact op de pagina Prinsjesdag 2014)

Lees meer

SER: bedrijfsarts belangrijk voor duurzame inzetbaarheid (05-09-2014)

Uitgelekte notitie van de SER: nog geen oplossing voor knelpunten arbeidsgerelateerde zorg (12-02-2014)