Uitgelekte notitie van de SER: nog geen oplossing voor knelpunten arbeidsgerelateerde zorg

12 februari 2014

De SER stelde begin dit jaar een interne notitie op over de uitgangspunten en elementen voor de toekomst van de  arbeidsgerelateerde zorg. Deze notitie lekte afgelopen weekend uit en leidde tot publicaties in het Financieel Dagblad en de NRC. Volgens de NVAB roepen de uitgangspunten van de SER nog veel vragen op en bieden ze geen oplossing voor de problemen in het huidige systeem. Ook de SER noemt de notitie in haar reactie nog een discussiestuk.

De voornaamste bezwaren van de NVAB zijn:

  • Het loskoppelen van verzuimbegeleiding en preventie.
  • Het introduceren van nieuwe namen [‘arbeidsgeneeskundige’ en ‘bedrijfsarts-nieuwe-stijl’] voor professionals die de huidige taken van de bedrijfsarts zouden moeten gaan uitvoeren.
  • De veronderstelling  dat een arbeidsgeneeskundige interessanter werk krijgt dan de huidige bedrijfsarts.
  • Het ontbreken van een uitwerking van de toekomstige  financiering.

De NVAB herhaalt daarom haar aanbevelingen aan beleidsmakers en politici:

  1. Realiseer een bredere toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor álle werkenden.
  2. Voer het arbeidsomstandighedenspreekuur weer in.
  3. Voer een minimumcontract voor arbodienstverlening in.
  4. Verbeter de financiering van de opleiding tot bedrijfsarts zodat de instroom toeneemt.
  5. Realiseer meer aandacht voor preventie, o.a. door het stimuleren van Preventief Medisch Onderzoek.
  6. Stimuleer de aandacht voor arbeid bij de curatieve zorg  onder andere door een betere samenwerking tussen de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

De NVAB blijft de ontwikkelingen rond het SER-advies nauwlettend volgen en zal haar aanbevelingen, net zoals de afgelopen periode, onder de aandacht blijven brengen van werkgevers, werknemers, beleidsmakers en politici.

Als wetenschappelijke beroepsvereniging stellen we de kwaliteit van en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts voorop met het doel een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Het gaat ons om de toegankelijkheid, onafhankelijkheid en professionaliteit van de bedrijfsarts en van ons vak.

Lees meer