Nu online: Wegwijzer Rookvrije Organisatie voor bedrijfsartsen

17 september 2020

PERSBERICHT

Utrecht, 17 september 2020

Bedrijfsartsen voor de rookvrije organisatie

NVAB: ‘Kaart als bedrijfsarts roken in elk gesprek aan.’

Vanaf vandaag kunnen bedrijfsartsen snel relevante informatie, achtergronden en verwijzingen rond roken en werk vinden in de Wegwijzer Rookvrije Organisatie. Onder het motto ‘Rookvrij! Werkt beter’ ging de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) aan de slag met de opdracht uit het Nationaal Preventieakkoord voor een rookvrije organisatie. De wegwijzer is een belangrijk resultaat van dit project. Bedrijfsartsen kunnen daarmee actief aan de slag om rokers te motiveren tot stoppen met roken én organisaties te stimuleren om rookvrij te worden.

Bekijk de wegwijzer Rookvrije Organisatie

Project Rookvrije Organisatie

De gezondheidswinst wanneer mensen stoppen met roken is enorm. Iedereen heeft daar baat bij, zowel de stopper als diens omgeving. Projectleider en bedrijfsarts Hans Dam: “Zeker 20% van de mensen van 18 jaar en ouder rookt. Ondanks alle kennis over de gevolgen. Om zo’n hardnekkig probleem op te lossen, moet iedereen doen wat ‘ie kan. Bedrijfsartsen kunnen hier een essentiële rol in vervullen, als geneeskundig specialist die zowel de werknemer als de werkgever adviseert.” Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Dam: “De bedrijfsarts kan rokers helpen stoppen door het in ieder geval in elk gesprek aan te kaarten. Ook in gesprekken met de werkgever. Want als een organisatie rookvrij wordt, doen zij er goed aan om stopondersteuning te bieden, waar de roker weer mee geholpen is.”

De ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord is dat alle organisaties rookvrij zijn in 2040. Daarvoor is het de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- en openbare gebouwen gebeurt dat al in 2021. Met het Nationaal Preventieakkoord-project ‘Rookvrije Organisatie’ helpt de NVAB bedrijfsartsen vanuit hun rol roken aan te pakken.

Wat houdt rookvrij in

De rookvrije organisatie staat roken niet toe in het gebouw en op het bedrijfsterrein. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, daarom is een goede voorbereiding en gedegen advies heel belangrijk. De wegwijzer Rookvrije Organisatie bundelt die informatie over roken en rookvrij worden die relevant is voor de bedrijfsartsen. Zo kunnen zij de adviesrol op dit onderwerp nog beter oppakken. “De wegwijzer helpt bedrijfsartsen om met de beperkte tijd die ze hebben meer impact te maken op rookvrij worden,” belooft Hans Dam. “Dan kunnen de artsen het in ieder geval in elk contact aanstippen. Daarnaast vinden ze informatie over het begeleiden van stoppers of juist verwijzen naar effectieve interventies. Want rookvrij werkt beter.”

Achtergrond

Dam: “Om de wegwijzer echt goed op te zetten, voerden we nauw overleg met vooraanstaande experts op het gebied van tabak. Denk aan het Trimbos Instituut en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Een klankbordgroep met onder meer vertegenwoordiging van bedrijfsartsen, werkgever en verpleegkundigen keek mee naar de inhoud. Ook spraken we met professionals die zich vanuit hun expertise inzetten om roken terug te dringen, zoals longarts Wanda de Kanter, arts Marcel de Ree en verslavingsarts Marieke Helmus. Hun ervaringen steunen de oproep aan bedrijfsartsen: Help roken de wereld uit, beginnend op het werk.”

Zie ook: