Nu beschikbaar: Richtlijn Lage rugpijn en LRS voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

10 april 2021

Lage rugpijn kan leiden tot onnodige uitval, met name wanneer niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Werken volgens richtlijnen vermindert het verzuim en komt het welbevinden van mensen ten goede. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te werken, draag je bij aan het beperken van het verzuim én arbeidsongeschiktheid door lage rugklachten met en zonder uitstraling. 

De helft van alle werknemers die uitvallen vanwege lage rugpijn begint binnen een week weer met werken. Dat betekent dat de andere helft langer nodig heeft om te herstellen. Een groot deel van deze groep komt bij de bedrijfsarts op het spreekuur. Ondanks alle inspanningen voor volledig herstel, melden zich ieder jaar ruim 2000 werknemers met lage rugklachten (48% lage rug, 52% LRS) voor een WIA-beoordeling bij een verzekeringsarts. 

Deze herziening vervangt voor bedrijfsartsen de bestaande richtlijn over rugklachten (NVAB 2006).

Wat is veranderd

Naast expliciete aandacht voor het samenwerken door bedrijfs- en verzekeringsarts, zijn er nog enkele veranderingen ten opzichte van eerdere NVAB-richtlijn en de verzekeringsgeneeskundige protocollen Lumbosacraal Radiculair Syndroom uit 2007 en Aspecifieke lage rugpijn uit 2008, waaronder:

  • Er is geen sprake meer van aspecifieke rugklachten, maar van lage rugpijn;
  • De sterkte van het bewijs van de evidence is beoordeeld met de GRADE-methodiek,
  • De nadruk ligt op werkgerelateerde uitkomsten, zowel bij de risico- en prognostische factoren als bij de behandeling en preventie;
  • Er wordt gebruik gemaakt van en/of aangesloten op de NHG-Standaarden ALRP en LRS;
  • Bij de behandeling van lage rugpijn en/of LRS is onderscheid gemaakt in interventies

De richtlijn biedt duidelijkheid over werkgebonden risicofactoren voor lage rugpijn en/of LRS en geeft aanbevelingen over preventie van (het risico op) lage rugpijn en/of LRS.

Naar de richtlijn

Zie ook de publicatie in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde