Nieuwe bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB

1 juli 2020

Twee leerstoelen bezet, nog zes te gaan
 
dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskundePer 1 juli benoemt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dr. Frederieke Schaafsma tot bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.
 
De leerstoel is een initiatief van de NVAB. prof.dr. Carel Hulshof was de eerste bijzonder hoogleraar op deze leerstoel. Hij ging mei jl. na negen jaar hoogleraarschap met emeritaat. In de afgelopen negen jaar heeft hij zich steeds ingezet voor het verstevigen van de wetenschappelijke basis van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en het verkleinen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. Schaafsma zet deze lijn voort.

 
Schaafsma is bedrijfsarts en senior-onderzoeker bij het Amsterdam Public Health research institute van Amsterdam UMC. Zowel in haar praktijkwerk als in haar onderzoek richt zij zich op effectieve arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden met of zonder ziekte. Haar onderzoek richt zich vooral op preventie van uitval, en op het bevorderen van herstel en terugkeer naar werk door middel van effectstudies van werkgerelateerde interventies en prognose studies voor inzetbaarheid. Als bijzonder hoogleraar gaat zij zich inzetten voor het verder versterken van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Ook zal zij zich namens de NVAB inzetten voor de verdere kennisontwikkeling en -deling met de praktijk.

Elke medische faculteit een hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

NVAB-voorzitter Gertjan Beens: ”Aan de Kwaliteitstafel werken we met anderen aan de toekomst van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Kennis- en kwaliteitsbeleid zijn daarbij cruciaal. Met deze leerstoel levert de NVAB daar een belangrijke bijdrage aan. De benoeming van Frederieke Schaafsma als ‘onze’ bijzonder hoogleraar maakt me dan ook blij en trots. Maar tegelijk is er nog een lange weg te gaan. Er zou bijvoorbeeld aan elk UMC een leerstoel arbeids- en bedrijfsgeneeskunde verbonden moeten zijn. Het maatschappelijk belang van ons specialisme verdient dat zonder meer.”

Bekijk het CV van dr. Schaafsma