Curriculum Vitae Frederieke Schaafsma

Bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Frederieke SchaafsmaProf. dr. Frederieke G. Schaafsma is bedrijfsarts en senior-onderzoeker bij Amsterdam UMC. Sinds 1 juli 2020 is zij aangesteld als bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Zij is hoofd van de polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC en werkt 1 dag per week in de praktijk binnen deze polikliniek. In haar onderzoek richt zij zich op het optimaliseren van evidence-based arbeidsgerichte zorg voor werkenden mede door samenwerking met zorgverleners binnen en buiten de kliniek als ook met de andere kerndisciplines binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Als bijzonder hoogleraar zet ze zich namens de NVAB onder meer in voor de verdere kennisontwikkeling binnen het vakgebied en effectieve kennisdeling met de praktijk.

De leerstoel Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is een initiatief van de NVAB om de wetenschappelijke basis van het vak te bestendigen. De NVAB streeft ernaar om de komende jaren ook in andere UMC’s een leerstoel Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in te stellen.

Zie ook: Nieuwe bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB

Functies

2020 - heden

Hoofd en klinisch arbeidsgeneeskundige/bedrijfsarts bij de Polikliniek Mens & Arbeid bij de afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC
Bijzonder hoogleraar voor de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB

2012 - heden Senior onderzoeker bij de afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC, Amsterdam Public Health Institute (APH)
2016 - 2020 Zelfstandig bedrijfsarts bij Schaafsma Werk & Gezondheid
2011 - 2012 Bedrijfsarts bij Arbobutler
2008 - 2011 Australië: Consultant researcher bij Universiteit van Sydney, Faculty of Health Sciences en bij The Royal Rehabilitation Centre. Research fellow bij Monash Centre for Occupational & Environmental Health, School of Public Health & Preventive Medicine in Melbourne
2002 - 2007 PhD-student bij de Universiteit van Amsterdam/ Coronel Instituut
2006 - 2007 Bedrijfsarts bij de Arbogroep van het Academisch Medisch Centrum (AMC)
1998 - 2002 Bedrijfsarts (i.o.) bij de Arbo Groep Gak