Najaarsledenvergadering 2019

13 november 2019

Op donderdag 7 november jl. was de najaarsledenvergadering 2019. In de middag was het wetenschappelijk gedeelte dat liet zien wat er achter de schermen gebeurt voor het vak door vrijwillige inzet van gedreven bedrijfsartsen en het Kwaliteitsbureau. Er was informatie over lopende projecten en de meest recente richtlijnen ‘Psychische problemen, Astma/COPD en Conflicten in de werksituatie’. In de avond was het huishoudelijk programma, waar onder meer een begrotingsvoorstel op de agenda stond. De deelnemers hadden daar nog suggesties voor, zoals een jaarlijkse kleine contributieverhoging om grote stappen ineens te voorkomen. Het bestuur neemt dit ter harte en legt na aanpassing de begroting tijdens een extra algemene ledenvergadering op 4 december a.s. nogmaals aan de leden voor.

Bekijk de presentaties (eerst inloggen)

Meer uit de ALV

 • Directeur Kees van Vliet verlaat NVAB
  Per 1 april 2020 treedt Kees van Vliet terug als directeur van de NVAB.
  Lees verder
 • Twee bedrijfsartsen par excellence 2020, wat een weelde
  Maar liefst twee bedrijfsartsen werden tijdens de najaars-alv op 7 november 2019 benoemd tot ‘bedrijfsarts par excellence’: Karien van Roessel en Inge Speller!
  Lees verder over deze excellente bedrijfsartsen
 • NVAB en OVAL publiceren aangepaste leidraad Bedrijfsarts & Privacy
  Met de aanpassing is op praktische wijze beschreven hoe bedrijfsartsen om moeten gaan met de privacygevoelige (medische) informatie.
  Lees meer over de leidraad
 • Nu beschikbaar: Herziening Leidraad Casemanagement
  De herziene leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven.
  Bekijk meer informatie over de leidraad Casemanagement 
 • Richtlijnen-app aangevuld
  Sneller bij de juiste informatie in een richtlijn? Dat kan met de NVAB-richtlijnen app. Deze bevat nu 4 veelgebruikte richtlijnen: ‘Depressie’, ‘Kanker en Werk’, ‘Conflicten in de werksituatie’ en ‘Astma/COPD’. Je kunt 'm downloaden in de app stores van Apple en Google Play.