Medisch Contact maakt kennis met NVAB-voorzitter Gertjan Beens

1 februari 2018

Traditiegetrouw portretteert Medisch Contact 100 dagen na aantreden de nieuwe voorzitter van wetenschappelijke verenigingen. Op 1 februari 2018 werd Gertjan Beens voor het voetlicht gebracht. 

Klip en klaar komt in het artikel in Medisch Contact naar voren wat Gertjan Beens als zijn belangrijkste taak ziet "het bestendigen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB en het versterken van de kerntaak van de bedrijfsarts: voorkómen dat mensen ziek worden van hun werk. Preventie wordt nog onvoldoende onderkend als belangrijk werkgebied voor artsen, vooral in de studie. Je wordt opgeleid om te behandelen."
Eerder dit jaar sprak Beens in een interview met Eénvandaag al over het belang van preventie.

Een gezonde, gelukkige werknemer is minder vaak ziek. Werkgevers moeten goed preventief beleid maken, zorg bijvoorbeeld voor goed loopbaanbeleid. Ook het preventief medisch onderzoek is een belangrijk instrument is om werkgerelateerde aandoeningen te voorkomen, gezondheid te beschermen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het is de taak van de bedrijfsarts hier initiatieven in te nemen en werknemers en werkgevers hierover te adviseren.

Over het kwaliteitsbeleid van de NVAB brengt Gertjan Beens in gesprek met Medisch Contact het volgende naar voren.

Op dit moment wordt ons kwaliteitsbeleid deels gefinancierd door ledencontributie en deels door subsidies van onder meer de ministeries van SZW en VWS. Maar die subsidies zijn niet structureel en eindigen eind 2018. Dat is best lastig, want waar moet de NVAB dat geld vandaan halen? De contributie van onze leden verhogen? De zorg die bedrijfsartsen leveren valt niet onder de ziektekostenverzekering; bij de verzekeraars kunnen we dus niet aankloppen. Dan zouden werkgevers - onze opdrachtgevers - het moeten betalen, maar die staan niet te springen. Bedrijven willen weten wat het oplevert, en dat is niet altijd op de korte termijn zichtbaar te maken. Een lastig vraagstuk dus. Maar wel belangrijk, want wij willen als beroepsgroep ook evidence based medicine blijven leveren, een kennisagenda opstellen en academiseren, net als andere medische beroepsgroepen. Maar het moet wel worden betaald.

Op de vraag of de politiek daar oren naar heeft, antwoordt Gertjan Beens "het belang van onze beroepsgroep is duidelijk, maar het is ook duidelijk dat een stelselwijziging in deze kabinetsperiode niet zal plaatsvinden. We moeten het regelen binnen de kaders die er nu zijn, de manieren waarop de zorg nu wordt gefinancierd".

Lees meer: