Gertjan Beens hamert op belang preventie

3 januari 2018

Eénvandaag zocht in de radiouitzending van 2 januari uit of het waar is dat oudere werknemers minder vaak ziek zijn dan hun jonge collega's. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal werknemers dat zich heeft ziek gemeld de afgelopen jaren lager ligt onder de 50-plussers, dan onder 25- tot 35-jarigen. Slechts 43,6% van de 50-plussers heeft zich ziek gemeld, tegenover 51,5% onder de jongeren. Maar wat betreft de duur van het verzuim is er sprake van een ander beeld. Jongeren melden zich vaak maar korter ziek (1 of 2 dagen). De oudere heeft vaak langdurige klachten, dus die is langer niet aanwezig op het werk.

NVAB-voorzitter Gertjan Beens gaf in de uitzending aan dat hij deze cijfers herkent. "We moeten in Nederland langer doorwerken, dus mensen zijn op hoge leeftijd nog aan het werk en daar komen vaak chronische aandoeningen voor. Als bij die groep een probleem ontstaat, dan duurt het verzuim vaak langer. Daarnaast neemt de hersteltijd ook toe met de leeftijd. Als iemand op hogere leeftijd ziek wordt, duurt het langer voordat die weer op de been is." 

Beens hamert op het belang van preventie, zowel bij werkgever als werknemer. Een gezonde, gelukkige werknemer is namelijk minder vaak ziek. "Werkgevers moeten goed preventief beleid maken, zorg bijvoorbeeld voor goed loopbaanbeleid." Ook het preventief medisch onderzoek is een belangrijk instrument is om werkgerelateerde aandoeningen te voorkomen, gezondheid te beschermen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het is de taak van de bedrijfsarts hier initiatieven in te nemen en werknemers en werkgevers hierover te adviseren.

Het geluidsfragment beluisteren kan via deze link.

Zie ook: