Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers

18 mei 2021

Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkersSamen met het Trimbos instituut, V&VN en het Amsterdam UMC ontwikkelde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde een wetenschappelijk onderbouwde leidraad “Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers”.

In de leidraad vind je naast het waarom ook adviezen, praktische voorbeelden en interventieoverzichten om mentale klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld: Een effectieve aanpak mentale gezondheid begint bij de directie. En: zorg ervoor dat zorgmedewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun mentale gezondheid met hun collega’s en leidinggevenden, want er rust nog vaak een taboe om (beginnende) mentale klachten te bespreken. Als het tijdig besproken kan worden, kan een medewerker ook de juiste interventie aangereikt worden.

Aandacht voor mentale gezondheid

De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers vereist al langer aandacht. De coronacrisis is steeds vaker aanleiding voor het opzetten van een structureel preventief beleid. De nieuwe leidraad helpt om dat beleid in te vullen met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen.

Voor wie

De leidraad is geschreven voor werkgevers in de zorg, afdelingshoofden,  afdelingen HRM en overige betrokkenen zoals arboprofessionals, beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en hun vertegenwoordigers. Daarnaast bevat de leidraad adviezen voor beleidsmakers. Bovendien kunnen ook andere sectoren met medewerkers met een verhoogd risico op stress en spanningsklachten de leidraad gebruiken.

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

De leidraad is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, als onderdeel van het project Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg. Het is het resultaat van literatuuronderzoek en onderzoek bij zorgmedewerkers en arboprofessionals door het Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, de sectie arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Download de leidraad (pdf)

Lees meer en bekijk de onderzoeksrapportage