Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers

18 mei 2021

Een effectieve aanpak mentale gezondheid begint bij de directie. En: zorg ervoor dat zorgmedewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun mentale gezondheid. Dit zijn twee adviezen uit de nieuwe leidraad ‘Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers’. In de leidraad vind je adviezen, praktische voorbeelden en interventieoverzichten om mentale klachten te voorkomen. De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers vereist al langer aandacht van werkgevers. De coronacrisis is steeds vaker aanleiding voor het opzetten van een structureel preventief beleid. De nieuwe leidraad helpt om dat beleid in te vullen. Met de leidraad heb je een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in handen om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen.

Voor wie?

De leidraad richt zich op werkgevers in de zorg, hun afdelingen HRM en overige betrokkenen zoals arboprofessionals, beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en hun vertegenwoordigers. Daarnaast bevat de leidraad adviezen voor beleidsmakers. Ook andere sectoren met medewerkers met een verhoogd risico op stress en spanningsklachten kunnen deze leidraad gebruiken.

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

De leidraad is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, als onderdeel van het project Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg. Het is het resultaat van literatuuronderzoek en onderzoek bij zorgmedewerkers en arboprofessionals door het Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, de sectie arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).