NVAB zoekt nieuwe voorzitter!

7 september 2021

Het einde van de zittingstermijn van de huidige NVAB-voorzitter, Gertjan Beens, is in zicht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 november 2021 draagt hij het voorzitterschap over. Daarom zoekt de NVAB een nieuwe voorzitter.

Wie zoeken we?

De voorzitter die we zoeken is bedrijfsarts en lid van de NVAB. Een vrouw of man met bestuurlijke ervaring die in staat is om het belang van onze beroepsgroep uit te dragen. Binnen ons eigen domein Arbeid en Gezondheid, maar ook in brede zin daarbuiten. Bijvoorbeeld in verschillende gremia in zorg en politiek en tijdens media-optredens. De missie, visie en strategie van de NVAB zijn daarbij leidend. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn onder meer de positionering van het vak, preventie, ledenbinding en academisering. De voorzitter werkt intensief samen met de andere bestuursleden en de directeur NVAB.

Bekijk de profielschets en functieomschrijving voor meer informatie.

De procedure

Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen door een motivatiebrief met cv te sturen naar de benoemingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit drie NVAB-bestuursleden: Mariëlle van Aalst, Boyd Thijssens en Iris Homeijer. De commissie wordt nog aangevuld met 2 NVAB-leden vanuit de kringen en commissies. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB, is als adviseur bij de commissie betrokken. De benoemingsadviescommissie doet vervolgens een voordracht aan het NVAB-bestuur. Het bestuur zal deze voordracht doorgeleiden naar de ALV.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Iris Homeijer, voorzitter van de benoemingsadviescommissie of met een ander lid van de benoemingsadviescommissie. 

Maak je kandidatuur kenbaar door vóór 1 oktober 2021 een motivatiebrief met cv per e-mail te sturen naar de NVAB, ter attentie van Mw. I. Homeijer.

De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in oktober in Utrecht.