Jurriaan Penders nieuwe voorzitter NVAB

1 november 2012

Jurriaan Penders volgt Pieter Rodenburg op als voorzitter van de NVAB. Penders leverde de afgelopen drie jaar als bestuurslid reeds een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van de NVAB. De Algemene Ledenvergadering heeft hem vandaag als voorzitter benoemd.

Jjurriaan Penders

 

 

 

 

 

 

 

G.B.S. (Jurriaan) Penders

Jurriaan Penders (1976) is tien jaar praktiserend bedrijfsarts, waarvan de laatste vier als zelfstandige. Hij wil het voortouw nemen in het toekomstbestendig maken van het bedrijfsartsenvak en verwoordt dat als volgt: "We hebben een mooi vak en dat wil ik uitdragen naar collega’s, aankomend collega’s, politiek en maatschappij. Dat betekent aandacht voor de rol van arts en adviseur zonder de klassieke arbeidsgeneeskundige basis los te laten. Dat betekent ook aansprekend beleid en directe communicatie vanuit de NVAB, gericht op de actuele knelpunten in het huidige krachtenveld. Ook jonge en zelfstandige bedrijfsartsen moeten zich in dat beleid herkennen."

Zie ook: