IOMSC: Eerlijk zullen we alles delen, ook arbeidsomstandigheden.

05 september 2019

Nederland heeft de zomervakantie achter de rug. Het kan goed zijn dat u in deze weken ook de landsgrenzen over bent gegaan. Herman Spanjaard doet dit zeer regelmatig. Naast bedrijfsarts is hij namelijk bestuurslid van het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC). Zo zet hij zich in door overleg, het opzetten van onderzoek, het ontwikkelen van praktische toolboxes voor beroepsverenigingen van bedrijfsartsen over de hele wereld. “En jaarlijks een congres ergens in de wereld”, vertelt Spanjaard: “Je komt nog eens ergens.” Het IOMSC werd in 2013 mede door de NVAB opgericht. Dit samenwerkingsverband verbindt nu al in 47 wetenschappelijke beroepsverenigingen op het gebied van arbeid en gezondheid, waaronder de NVAB, in 42 landen. Maar waarom zou je als bedrijfsarts eigenlijk over de grens moeten kijken?

Gelijke arbeidsomstandigheden voor de wereld

Herman Spanjaard: “Omdat je ongelooflijk veel kunt leren van vakzusters en –broeders. En dat is tweerichtingsverkeer. Ons motto is dat iedere werkende op de hele wereld dezelfde arbeidsomstandigheden zou moeten hebben. Je kunt niet concurreren op de gezondheid van werknemers. Maar ik ben niet alleen een idealist voor ver weg. Wat ik leer van hoe bedrijfsgeneeskunde in andere landen geregeld is, kan ik lokaal inzetten. Zo beschouwen andere landen werk als een factor in de totale leefomgeving. Mensen worden immers beïnvloed door de hele leefomgeving, ook buiten het werk. Dat vind ik interessant, zouden we in Nederland ook niet voor een meer totale beschouwing moeten pleiten? Zou dat preventie makkelijker of effectiever maken?

Meer door te delen

Onze missie is om de expertise uit meer ervaren landen te delen met landen die minder ver zijn met ‘occupational health’. De lading kennis en ervaring die bijvoorbeeld de Verenigde Staten in 100 jaar, het Verenigd Koninkrijk in 80 jaar en wij in 60 jaar hebben opgebouwd, is van onschatbare waarde. In sommige landen is er maar een handje vol bedrijfsartsen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met regeringen die geen wetgeving willen maken of handhaven of grote bedrijven die niet naar arbeidsomstandigheden willen kijken. Hoe zet je dan een vereniging op? Hoe sla je een deuk in een pakje boter voor de werkenden in jouw land? Daarom maakten we een praktische toolbox: hoe vind je andere bedrijfsartsen, hoe zet je een nationale beroepsorganisatie op, hoe ga je met politici om, hoe beïnvloed je wetgeving.

Ook in Nederland hebben we baat bij deze internationale samenwerking en kennisuitwisseling tussen landen. Zo was preventiewetgeving in Duitsland mede de basis voor ons huidige Preventieakkoord, een groots politiek en maatschappelijk resultaat.

Blijvende resultaten

Belangrijke onderwerpen op onze agenda zijn nu gelijkheid – bijvoorbeeld op het gebied van gender en leeftijd – en duurzaamheid. Duurzaamheid voor het vak, maar ook voor het kunnen blijven inzetten van onze activiteiten en resultaten. We willen ervoor zorgen dat het minder afhankelijk is van de huidige, ambitieuze bestuursleden. Daarom formuleren we nu toekomstplannen en hoe daar te komen, welke innovaties we kunnen gebruiken en hoe we zorgen we voor voldoende fondsen. Sinds de oprichting inventariseren we ook hoe bedrijfsgezondheidszorg in andere landen georganiseerd is. De resultaten presenteren we op een congres, maar eigenlijk willen we daar natuurlijk veel meer rumoer aan kunnen geven. We willen graag dat iedereen in de wereld weet: dat IOMSC, daar heb ik wat aan!”