Inzage- en correctierecht van werknemer

3 juli 2020

Een werknemer heeft inzage- en correctierecht voordat een document naar een derde gaat zoals bijvoorbeeld de werkgever. Zo wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om fouten in het document te herkennen en te (laten) corrigeren nog voor deze fout bij een ander terecht komt. Dit recht volgt uit de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het is daarnaast gewoon netjes om werknemer als eerste in te lichten over de inhoud van adviezen en documenten en het voorkomt dat er fouten blijven staan in rondcirculerende stukken. Dat is de kern van de wetgeving en het NVAB-standpunt hierover.

Probleemanalyse
Hieronder valt ook de probleemanalyse. De probleemanalyse kan tijdens, maar ook na het spreekuurcontact worden opgesteld als het inzage-en correctierecht maar gerespecteerd wordt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de later opgestelde probleemanalyse eerst per mail of post aan de werknemer voor te leggen en pas daarna door te sturen aan een ander zoals de werkgever.

Voor meer informatie zie de FAQ ‘Moet de bedrijfsarts de probleemanalyse altijd in de spreekkamer maken?’ 

Lees meer