NVAB stelt: schakel de bedrijfsarts op het juiste moment in

20 maart 2018

Vorige week deed een artikel in Trouw flink wat stof opwaaien, onder andere omdat hierin onjuistheden stonden. VNO-NCW heeft op de eigen website al enige nuance aangebracht waarbij zij aangeven dat werkgevers geen bezwaar hebben tegen het inschakelen van een bedrijfsarts na de wettelijke termijn van zes weken verzuim. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij psychische klachten en/of klachten die door het werk veroorzaakt worden, is het echter essentieel dat de bedrijfsarts eerder met de medewerker in contact komt. De NVAB is van mening dat voor effectief re-integratiebeleid het essentieel is de bedrijfsarts tijdig in te schakelen. Niet slechts ná maar zeker ook vóór zes weken verzuim. Dat is bovendien in lijn met wet- en regelgeving.

Maatwerk
In tegenstelling tot verzuimconsulenten of (niet-medische) casemanagers kunnen bedrijfsartsen juist medisch van niet-medisch onderscheiden en daarmee de-medicaliseren als dat nodig is. Zij kunnen dreigend langdurig verzuim vroegtijdig signaleren – in essentie de achtergrond van de Wet Verbetering Poortwachter – en daar snel en effectief naar handelen. Evaluatie van de effectiviteit van wetenschappelijke richtlijnen waarmee bedrijfsartsen werken, geeft aan dat het zinvol is de bedrijfsarts op tijd in te schakelen. Soms is dat al na twee weken, soms zelfs direct en andere keren kan het wachten tot (wettelijk) uiterlijk zes weken. Wat het goede moment is om de bedrijfsarts in te schakelen, is maatwerk.

 

Zie ook: