Herziening NVAB-richtlijn Astma en COPD is klaar

25 juli 2019

Astma en COPD liggen als aandoeningen van de luchtwegen dicht bij elkaar. Daarom zijn ze samen in een richtlijn opgenomen, maar met aandacht voor beiden. Na de verschijning van de richtlijn in 2003 zijn gegevens uit nieuw onderzoek op het gebied van preventie, interventie en arbeidsparticipatie beschikbaar. Daarnaast werd de richtlijn weinig gebruikt. Daarom is bij de herziening ook meer aansluiting gezocht met de praktijk. Waarom zou u de herziene richtlijn nu wel moeten gaan gebruiken?

 

Longklachten herkennen

Mensen werken bij longklachten meestal gewoon door, ook als ze hiervoor in behandeling zijn, en komen pas in een laat stadium bij de bedrijfsarts terecht. Er zijn geen betrouwbare cijfers bekend over beroepsgebonden astma. Wel is algemeen bekend dat een werkplek of de aard van het werk invloed kan hebben op de luchtwegen. Zie daarvoor ook het addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De longalliantie, ook vertegenwoordigd in de projectgroep voor de richtlijn astma/COPD, vraagt al langer aandacht voor longklachten op het werk. Er wordt dan vaak gesproken over 4000 doden die per jaar vallen door het werk. Het gaat hierbij in het overgrote deel om (oud-) werknemers met longklachten.

Bewustwording

Om de vooruitzichten van werkenden met longklachten te verbeteren, is enerzijds bewustwording bij de mensen zelf nodig. De Werk en longencheck van de Longalliantie en het Longfonds kan daarbij helpen. Maar ook bedrijfsartsen kunnen veel betekenen, wanneer zij de signalen herkennen en daar adequaat naar kunnen handelen. Daarbij helpt deze evidence-based richtlijn met de focus op behoud en terugkeer naar werk.

Praktische instrumenten

De herziene richtlijn is samen met longartsen, andere betrokken (zorg)professionals en vertegenwoordigers van patiënten ontwikkeld. U vindt de stappen en mogelijkheden hoe u met (vermoeden van) werkenden met astma/COPD om kunt gaan en wat u zelf concreet kunt doen. Als bedrijfsarts hebt u daarvoor goede mogelijkheden, ook voor vervolghandelingen. Zo zijn er verschillende manieren om uit te sluiten dat longklachten door het werk worden veroorzaakt of verergerd. Bijvoorbeeld door de werknemer een peakflowmeter mee te geven, waarmee u kunt nagaan of mensen in het weekend minder last hebben. Ook bevat de richtlijn een vragenlijst die u bij een PMO gericht op opsporen of signaleren van (beroeps)astma kunt gebruiken.

Ga naar de richtlijn Astma / COPD

Lees meer over het PMO