Nieuwe accreditatieregels voor Overige Deskundigheidsbevordering (ODB) voor bedrijfsartsen

Zoals bekend dient de geneeskundig specialist aan een aantal eisen te voldoen om de registratie te behouden. Een van die eisen is dat hij/zij in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten om de deskundigheid te bevorderen. Veel bedrijfsartsen vullen het verplichte aantal uren in met activiteiten in het kader van bij- en nascholing. Er zijn echter ook overige activiteiten die de deskundigheid bevorderen en waaraan als zodanig accreditatie-uren worden toegekend. Die activiteiten kunnen zeer divers zijn, zoals auteurschap, een afgeronde promotie, deelname aan een richtlijncommissie, lid van een relevante commissie of werkgroep, het houden van een voordracht of begeleiden van een coassistent. Deze activiteiten staan bekend als Overige Deskundigheidsbevordering (ODB).

Voor de ODB is per 1 juli 2018 de regeling aangepast. De nieuwe regeling ODB geldt voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren eraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen.

Bijlage 1 in de regeling geldt specifiek voor bedrijfsartsen.

Zie: NVAB accreditatieregelgeving ODB

Daarnaast is er in 2017 een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het invoeren van de overige deskundigheidsbevordering in  GAIA. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat de bedrijfsartsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA.

Vanaf 1 juli 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is. ODB-activiteiten van na 1 juli 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

In januari 2019 is door de RGS en NVAB, NVVG en KAMG een brief over de inrichting van GAIA toegestuurd aan alle sociaal geneeskundige specialisten. Klik hier voor de brief.