Nieuwe accreditatieregels voor Overige Deskundigheidsbevordering (ODB) voor bedrijfsartsen

Zoals bekend dient de geneeskundig specialist aan een aantal eisen te voldoen om de registratie te behouden. Een van die eisen is dat hij/zij in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten om de deskundigheid te bevorderen. Naast ‘klassieke bij- en nascholing zijn er ook Overige Deskundigheidsbevorderende (ODB) activiteiten,, waaraan accreditatie-uren worden toegekend. Die activiteiten kunnen zeer divers zijn, zoals auteurschap, een afgeronde promotie, deelname aan een richtlijncommissie, lidmaatschap van een relevante commissie of werkgroep of het houden van een voordracht.

Voor de ODB is per 1 juli 2018 de regeling aangepast. De nieuwe regeling ODB geldt voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren eraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen

Zie:  accreditatieregelgeving ODB Sociale geneeskunde

Nota bene: Bijlage 1 in de accreditatieregelgeving geldt specifiek voor bedrijfsartsen.