Functie-uitoefening centraal in nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

05 juni 2020

De herziene Leidraad Aanstellingskeuringen 2020 is verschenen. De leidraad geeft werkgevers, bedrijfsartsen, psychologen, sollicitanten en werknemers inzicht in de procedures en wettelijke mogelijkheden van aanstellingskeuringen. De nieuwe Leidraad is aangepast aan de huidige wetgeving en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. De vorige editie was uit 2005.

Let op: op dit moment geldt vanwege corona een aangepast advies voor spreekuren en keuringen. Lees ook 'NVAB advies spreekuurcontacten vanaf 20 mei'

Functie-uitoefening staat nu centraal

De herziene Leidraad Aanstellingskeuringen beschrijft de verschillende activiteiten rond de aanstellingskeuring. Hij is gebaseerd op de huidige wetgeving, stand van de wetenschap en heersende professionele en maatschappelijke opvattingen. De vraag of degene die gekeurd wordt, in staat is de functie uit te oefenen staat in de herziene leidraad centraal, en niet meer of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te kunnen oefenen. Zolang iemand in staat is om de functie uit te oefenen, is hij volgens de herziene leidraad geschikt. 

De NVAB en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de Sociaal-Economische Raad (SER) verwachten hiermee een goed instrument te bieden aan de bedrijfsartsen. De leidraad moet bijdragen aan de bescherming van de rechten van keurlingen en een goede uitvoering van de Wet op de medische keuringen. De leidraad is mede tot stand gekomen door financiële bijdragen van SER, TNO en het ministerie van SZW.

Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen kunnen bij de CKA terecht voor informatie, advies en de behandeling van klachten over gezondheidsvragen en aanstellingskeuringen.
De functie van een aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een onderzoek naar de fysieke of psychische gezondheid van een sollicitant, als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Zo’n keuring mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen. De bedoeling is om te voorkomen dat werkgevers zelf selecteren op mogelijke gezondheidsaspecten bij sollicitanten. Dat zou er toe kunnen leiden dat niet iedereen een eerlijke kans op werk heeft. Vragen van werkgevers of hr-medewerkers over de gezondheid van een sollicitant in een sollicitatieformulier of tijdens een sollicitatiegesprek zijn daarom altijd verboden. Alleen een bedrijfsarts mag tijdens de aanstellingskeuring gezondheidsvragen stellen.

Naar de leidraad