NVAB advies spreekuurcontacten vanaf 20 mei

18 mei 2020

Het RIVM heeft aangegeven dat het uitoefenen van contactberoepen, waaronder de bedrijfsartsen vallen, weer mogelijk is. Daarnaast is het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken nog steeds van kracht.  In de praktijk zal er daarom altijd sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen.

Eén-op-één spreekuurcontact of spreekuur op afstand
Het NVAB-advies is vanaf 20 mei om één-op-één spreekuurcontacten, in die gevallen waar dat goed mogelijk is, te blijven vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn dan is spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt. Je kunt dan denken aan situaties waarbij de bedrijfsarts met een spreekuur op afstand onvoldoende informatie krijgt om tot een verantwoord advies te komen. Ook bij medische keuringen kan een fysiek consult nodig zijn.

Afwegingskader
Het blijft de professionele verantwoordelijkheid en afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken. Een afwegingskader voor gezond en veilig werken is opgesteld door het AMT en kun je hier lezen. Wij dringen er bij iedereen op aan hier goed kennis van te nemen en er naar te handelen.

In geval één-op-één spreekuurcontact plaatsvindt moeten de RIVM-adviezen ‘Veilig werken bij contactberoepen’ worden opgevolgd. Hygiënemaatregelen, afstand houden en een gezondheidscheck zijn daarbij de basis. Indien hieraan voldaan wordt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig.

Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken.


Bovenstaand advies geldt van 20 mei tot 18 juni 2020. Daarna volgt nader bericht over eventuele verlenging of aanpassing van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.

Lees meer