Coronacrisis: 'perfect storm' voor overmatig alcoholgebruik (Trimbos)

26 mei 2020

Het Trimbos deelt een blog vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). De NVAB is hierin trekker van de werkgroep die zich richt op de werkvloer. Hieronder lees je een impressie van het blog, de volledige tekst vind je op www.trimbos.nl.

Waarom het herkennen van problematisch alcoholgebruik nu extra belangrijk is

De coronacrisis creëert een 'perfecte storm' voor overmatig alcoholgebruik binnenshuis: er is meer gelegenheid én reden om te drinken. En dat blijft nu ook vaker onopgemerkt, waarschuwt alcoholdeskundige Lotte Voorham van het Trimbos Instituut.

Het zal niemand zijn ontgaan: de coronacrisis heeft de levens van veel mensen ingrijpend veranderd. Volwassenen werken grotendeels thuis, kinderen en jongeren krijgen veelal nog online les, ouderen hebben weinig tot geen sociaal contact meer.

Deze grote aanpassingen in de levens van mensen zorgen ook voor veranderingen in gedrag. Ook met betrekking tot alcoholgebruik zijn er veranderingen in drinkpatronen.

Veel mensen hebben ineens tijd over omdat activiteiten niet doorgaan. Er is dus meer en eerder gelegenheid om dat glaasje wijn in te schenken. Redenen om dit niet te doen (nog sporten, achter het stuur moeten of de volgende ochtend scherp moeten zijn bij een vergadering) zijn veelal weggevallen.

Water drinken

Meer kans op alcoholprobleem

Verveling kan dan een reden zijn om alcohol te drinken. De crisis kan bovendien zorgen voor eenzaamheid, angst, depressie en stress. Alcoholgebruik is voor sommige mensen een manier om hiermee om te gaan. Dit is een ongelukkige combinatie waarbij het risico op het ontwikkelen van een alcoholprobleem groter is dan wanneer men drinkt om andere redenen.

Laagdrempelige online tools

Hoe eerder een beginnend alcoholprobleem wordt gezien, hoe beter het is. Er hoeft geen sprake te zijn van verslavingsproblematiek om passende ‘zorg’ te bieden. Juist bij een beginnend probleem kan alleen al het ter sprake brengen van iemands alcoholgebruik - met respect voor de ander en zonder daar over te oordelen - een groot verschil maken. Daarnaast kan een korte online alcoholinterventie soms genoeg zijn om iemands negatieve spiraal te doorbreken.

Deze interventies zijn laagdrempelig en je hoeft er de deur niet voor uit, een bijkomend voordeel. Er zijn apps en websites beschikbaar die iemand helpen zijn of haar alcoholgebruik in kaart te brengen en persoonlijke doelen te stellen voor verandering en risicosituaties waarin het moeilijk is om weerstand te beiden tegen alcohol in kaart brengen.

Mensen met vragen over hun eigen alcoholgebruik of die van een naaste kunnen daarnaast altijd volledig anoniem terecht bij de Alcoholinfolijn of bij de regionale instelling voor verslavingszorg. Direct contact met een gespecialiseerde hulpverlener is uiteraard ook mogelijk als daar behoefte aan is.

Laten we alert blijven op problematisch alcoholgebruik bij cliënten en naasten en juist in deze tijd niet aarzelen om alcoholgebruik ter sprake brengen. Want ook hierbij geldt: je kunt beter voorkomen dan genezen.

Lees het volledige blog