‘Bedrijfsarts wordt soms buiten beeld gehouden van zieke werknemer’

3 augustus 2018

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met ‘De Monitor’ over hun onderzoek ‘Ziek door mijn werk’. ‘Qua wetgeving hebben we op papier goed geregeld hoe werkgevers zorgvuldig moeten omgaan met ziekte en gezondheid van hun werknemers. Maar de praktijk wijkt vaak af van de papieren werkelijkheid. Er zijn werkgevers waar de bedrijfsarts helemaal buiten beeld van een zieke werknemer wordt gehouden’, aldus Gertjan Beens. ‘Er zijn zeker redenen om er alert op te zijn of werknemers wel altijd toegang krijgen tot de bedrijfsarts.’

‘Werknemers die ziek zijn kosten de werkgever geld dus zou je verwachten dat goede begeleiding en advisering welkom zijn. Gelukkig is dat vaak het geval, maar kennelijk zijn niet alle werkgevers daarvan overtuigd.’ Volgens Beens wijst dat niet alleen op onwil. Zeker kleine werkgevers hebben weinig ervaring en minder kennis. Het inschakelen van een bedrijfsarts is verplicht bij langer durend verzuim. Bovendien heeft sinds 1 juli 2017 elke werknemer recht op vrije toegang tot het preventieve spreekuur van een bedrijfsarts. Maar of dat ook echt gebeurt en/of contractueel geregeld is, blijkt alleen als de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) handhavend optreedt. Beens: ‘Maar de inspectie zit al jaren met een capaciteitsprobleem.’

Er zijn meer redenen waardoor de bedrijfsarts op grotere afstand kan komen te staan van zieke werknemers. Lees hierover meer in het volledige interview via demonitor.kro-ncrv.nl (bron)

Lees ook:
NVAB stelt: schakel de bedrijfsarts op het juiste moment in (NVAB, 20 maart 2018)
Onderzoek van De Monitor: ‘Ziek door mijn werk’