Is voor taakdelegatie instemming nodig van de OR of PVT?

10 oktober 2023

Wettelijk gezien (art. 27 WOR) heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht als de werkgever zich voorneemt om in samenspraak met bedrijfsarts/arbodienst de manier van verzuimbegeleiding te wijzigen door met taakdelegatie te gaan werken. Na instemming van de OR dient de werkgever de werknemers over de wijziging te informeren.

Vanuit de NVAB zijn wij van mening dat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) voor deze specifieke situatie vergelijkbare rechten zou moeten hebben. Dit aangezien het werken met taakdelegatie een merkbaar verschil in de dienstverlening zal opleveren, al is het maar omdat de medewerkers niet alleen met de bedrijfsarts, maar ook met de taakgedelegeerde contact kunnen krijgen.

Op de themapagina Taakdelegatie vind je een overzicht met meer informatie over taakdelegatie.

« Terug naar index / « Naar themapagina taakdelegatie