Opleiding

Waar vind ik het Landelijk Opleidingsplan (LOP) van de NVAB?

Voor de vervolgopleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' heeft de NVAB een Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het LOP met bijhorend toetsboek, dat naar verwachting in 2025 in gebruik zal worden genomen.

Voor meer informatie over het LOP zie ook de webpagina 'Landelijk Opleidingsplan'.

Lees meer

Hoe ziet de opleiding tot bedrijfsarts eruit?

De opleiding tot bedrijfsarts is een 4-jarige opleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts is werkzaam bij een als opleidingsinstelling erkende arbodienst. Er is geen limiet aan het aantal opleidingsplaatsen per jaar.

Onderwijs én praktijk
De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

Hoe wordt de kwaliteit van de bedrijfsartsenopleiding getoetst?

Het meten en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot bedrijfsarts is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen, die betrokken zijn bij de opleiding.

Iedere twee jaar evalueren alle betrokken actoren (dus aios, praktijkopleider, instituutsopleider en het management van de opleidingsinstelling en het opleidingsinstituut) de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De resultaten komen samen in een evaluatierapportage, die tevens een verbeterplan bevat.

Aan welke eisen moet het praktijkopleidingsplan voldoen?

In het praktijkopleidingsplan beschrijft elke opleidingsinstelling (arbodienst) hoe de opleiding in elkaar steekt. Het praktijkopleidingsplan is een concrete vertaling van het Landelijk Opleidingsplan naar de eigen organisatie.

Het opleidingsinstituut (de NSPOH of SGBO) schrijft daarnaast een plan voor het cursorisch deel van de opleiding.

Abonneren op Opleiding