Kan een bedrijfsarts beoordelen of een geval van fysieke bedreiging samenhangt met een al bekend psychiatrisch probleem?

10 juli 2023

Deze vraag deed zich voor bij een werknemer van wie bekend was dat hij psychiatrische problemen had.

De vraag heeft betrekking op de toerekeningsvatbaarheid van de werknemer op het moment van ‘de agressie’. Het is geen taak van de bedrijfsarts zich hierover uit te laten. Hij zal overigens in de regel ook niet over de benodigde deskundigheid beschikken om dit te doen. De bedrijfsarts beperkt zich tot advisering over vragen rond gezondheid in relatie tot arbeid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en eventueel over het aanbieden van noodzakelijke hulp voor de begeleiding van de werknemer in kwestie.

Indien de werkgever deze vraag beantwoord wil zien, dient hij zich te wenden tot een onafhankelijk arts met specifieke deskundigheid op dit gebied.

« Terug naar index