COMMUNICATIE

Waar vind ik informatie over technologische ontwikkelingen en AI in de zorg?

Wereldwijd krijgen artsen in toenemende mate te maken met nieuwe innovatieve technologische toepassingen in de zorg. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en zijn maar nauwelijks bij te benen. Als arts kom je dan ook regelmatig voor nieuwe digitale uitdagingen te staan. KNMG ondersteunt artsen daarbij met de driedelige webinarreeks Dilemma's voor de digitale dokter
[incl. de link om terug te kijken].

Lees meer

Een werkgever vindt een werknemer een gevaar voor zichzelf en anderen. Mag hij hem naar de bedrijfsarts sturen?

Deze vraag deed zich voor bij een werknemer die als chauffeur werkzaam was.

Een werknemer is niet verplicht de bedrijfsarts te bezoeken louter vanwege het feit dat een werkgever vermoedt dat er veiligheidsrisico’s in het geding zijn. De werkgever kan zijn niet wegens ziekte verzuimende werknemer ook niet naar een bedrijfsarts ‘sturen’.

Kan een bedrijfsarts voor zijn werk Social media, zoals WhatsApp gebruiken?

De KNMG adviseert alleen WhatsApp te gebruiken als de gegevens echt niet tot een patiënt herleidbaar zijn. In andere gevallen is het verstandiger om andere communicatiemiddelen te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan messenger-apps die speciaal voor zorgprofessionals zijn ontwikkeld, zoals Siilo en Zorg Messenger.

Lees meer

Mag de bedrijfsarts een medische verklaring geven over de fysieke bedreiging door een werknemer?

Deze vraag heeft betrekking op de toerekeningsvatbaarheid van de werknemer op het moment van ‘de agressie’. Het is geen taak van de bedrijfsarts zich hierover uit te laten. Hij zal overigens ook niet over de benodigde deskundigheid beschikken om dit te doen. De bedrijfsarts beperkt zich tot beoordeling van arbeidsgeschiktheid en eventueel noodzakelijke hulp en begeleiding van de werknemer in kwestie.

Indien de werkgever deze vraag beantwoord wil zien, dient hij zich te wenden tot een onafhankelijk arts met specifieke deskundigheid op dit gebied.

Mag een bedrijfsarts aan de werkgever en/of de politie melden dat hij zich bedreigd voelt door een werknemer?

Op basis van de KNMG-Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie mag de bedrijfsarts aangifte doen als er goede redenen zijn de dreiging te beschouwen als een direct gevaar voor de bedrijfsarts zelf of voor derden.

Abonneren op COMMUNICATIE