Wegwijzer overspanning en burn-out

Online is een schat aan informatie beschikbaar over overspanning en burn-out. We wijzen u graag de weg naar interessante informatie, publicaties en handige tools.

5 praktische handvatten voor leidinggevenden

Blijven werken met psychische klachten

Het onderzoeksproject De mentaal gezonde zaak van HAN Hogeschool ontwikkelden een handreiking met kennis en kunde over passend werk, zodat medewerkers met psychische klachten zo goed mogelijk kunnen blijven werken. Voor arbeidsdeskundigen en andere arboprofessionals is er nu een werkwijzer om deze handreiking bij werkgevers te introduceren en implementeren.

Lees meer op han.nl

Download de werkwijzer direct

Stress Buddy

Om te investeren in de veerkracht en balans van zorgprofessionals is binnen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de Digitale Stress Buddy app ontwikkeld in samenwerking met ORTEC B.V. Stress Buddy is een laagdrempelige app die kan worden gebruikt wanneer het uitkomt om snel en makkelijk je stress- en energieniveau checken. Zeker tijdens een hogere werkbelasting door het coronavirus is dit belangrijk. 

Lees hier meer over Stress Buddy.

Werkdruk Wegwijzer

Het kan lastig zijn werkdruk binnen een organisatie aan te pakken. Onderzoeksorganisatie TNO ontwikkelde samen met sociale partners de Werkdruk Wegwijzer. De wegwijzer leidt werkgevers en werknemers gestructureerd door een effectieve aanpak van werkdruk voor alle organisaties. Lees meer over de Werkdruk Wegwijzer.

Gesprekswijzer Chronische aandoeningen en werk

Deze gesprekswijzer van het Arboportaal is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers. De gesprekswijzer kan helpen om het gesprek aan te gaan met medewerkers met een chronische aandoening. Zo wordt de inzetbaarheid van medewerkers bespreekbaar en kan onnodige uitval voorkomen worden.

Zelfinspectie

Wil je weten of je genoeg doet om hoge werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen? Doe de zelfinspectie op de website van Inspectie SZW

Toolbox Sterk door werk

Sterk door werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding naar en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor werkgevers zijn er servicepunten voor inclusief ondernemen.

Brede maatschappelijke samenwerking tegen burn-out

Een effectieve aanpak ontwikkelen om de jarenlange stijging van het aantal werkenden met burn-outklachten te keren. Met dat doel heeft demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout een brede maatschappelijke samenwerking van diverse partijen in het leven geroepen. Lees de Kamerbrief over dit initiatief (januari 2021). 

Week van de Werkstress

Elk jaar coördineert OVAL de themaweek Week van de werkstress. Op de site vind je veel informatie over mentale kracht en hoe je jouw organisatie mentaal krachtiger maakt. Bekijk bijvoorbeeld de toolkit met tips en tools van experts. De Week van de Werkstress 2024 vindt plaats van 11 t/m 15 november 2024.

Naar de toolkit

Rapport WRR: Het betere werk

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde in januari 2020 het rapport Het betere werk. Hierin worden drie condities geformuleerd voor goed werk: grip op geld, grip op het werk en grip op het leven. Lees Het betere werk

 

Openheid op het werk?

De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo (Tilburg University) ontwikkelde in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en de Universiteit van Maastricht de infographic Open zijn op het werk over psychische gezondheidsproblemen: hoe kan je dat het beste doen? 

Problemen vaak verzwegen

Dat u niets hoort, wil nog niet zeggen dat er ook niets is. Een op de vier werknemers zou de werkgever bij psychische problemen niet inlichten, blijkt uit onderzoek van Tilburg University. 

Welke psycholoog waarvoor?

Als bedrijfsarts kom je regelmatig in contact met psychologen. Maar welke psycholoog doet nou precies wat en wanneer verwijs je naar wie? Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) maakte, in afstemming met de NVAB, een factsheet met een uitleg van de verschillende specialismen, overzicht van werkterreinen, behandeldoelen en praktijkvoorbeelden. 

Download het factsheet Psychologen Arbeid en Gezondheid

Digimagazine 'Werken aan werkplezier, een halt aan werkstress'

De Beroepsvereniging van Arbeids- & Organisatiedeksundigen (BA&O) publiceerde in 2020 een digimagazine Werken aan werkplezier, een halt aan werkstress. Dit biedt concrete handvatten om de problematiek aan te pakken.

Routewijzer naar werk

De Routewijzer naar werk van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid wijst mensen met psychische klachten de weg naar werkhervatting. De tips, informatie, trajecten en tests zijn waardevol in een uitkeringssituatie enbij re-integratie binnen een lopend dienstverband. Ga naar Routewijzer naar werk. 

Via Mind kun je nog meer materialen vinden om psychische klachten, depressie en somberheid te helpen voorkomen. Bekijk de website of download een overzicht met materialen uit het project Depressiepreventie.

Nationaal Zorgnummer


Bij het Nationale Zorgnummer (0900-2356780) kan iedereen terecht met vragen over de zorg. Het Nationale Zorgnummer geeft onafhankelijk advies en betrouwbare informatie en verwijst door als dat nodig is. Het Nationale Zorgnummer is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en MIND; Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Keuzehulp psychosociale zorg

Ziekte en beperkingen kunnen onder meer spanning, onzekerheid en sociale beperkingen opleveren, zowel bij de patiënt zelf als bij zijn naasten. Het kan lastig zijn te bepalen waar je de beste hulpt kunt krijgen. De Keuzehulp psychosociale zorg van Patiëntenfederatie Nederland geeft laagdrempelige informatie en wijst de weg naar gespecialiseerde hulpverlening. Dit kan helpen voorkomen dat mensen de regie kwijtraken. Ga naar Keuzehulp psychosociale zorg 

Onderzoek TNO: oorzaken, gevolgen en risicogroepen burn-out

TNO deed in opdracht van het ministerie van SZW opdracht naar de toename van burn-out klachten in de voorbije jaren. Het kennisinstituut wijt die aan een combinatie van diverse factoren gelegen in werk, persoon en maatschappij. Lees het rapport en de bijbehorende Kamerbrief (januari 2021).