Tuchtrecht

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is een bijzondere vorm van rechtspraak, waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere zorgverlener heeft gewerkt volgens de geldende professionele standaard. 

Kwaliteit hoog houden

Het tuchtrecht is niet bedoeld om te straffen, maar om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Hoe dan ook is een (tucht)klacht een ingrijpende gebeurtenis met mogelijk verstrekkende gevolgen. Een berisping van de tuchtrechter raakt de betrokken zorgverlener op zowel persoonlijk, professioneel en zakelijk vlak. Hieronder vind je meer informatie over het tuchtrecht en interessante links.

Het Tuchtcollege

Een klacht kan worden ingediend bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep. De tuchtcolleges bestaan uit beroepsgenoten van de zorgverlener en juristen. Er wordt er zo veel mogelijk gekozen voor beroepsgenoten met hetzelfde specialisme als de betreffende arts. De woonplaats van de arts waartegen de klacht is ingediend, bepaalt welk college bevoegd is.

Overzicht tuchtzaken

Het is de bedoeling dat er van tuchtzaken een lerende werking uit gaat. Om die reden vind je hier (na inloggen) een overzicht van tuchtzaken waar een bedrijfsarts bij betrokken is.

Op de website van de KNMG vind je informatie over het tuchtrecht op een rij en tips om een tuchtklacht te voorkomen. Ook lees je wat je kunt doen als je toch te maken krijgt met een tuchtklacht.  

Zie ook