Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde - BG-dag 2020

Presentatie Kennisagenda Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde BG-dag 2020

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen en Heike Jansen zetten de ster van nu in de spotlight: de allereerste kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

In 2018 werd de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde ingesteld. Zij gingen onder meer aan de slag met een ‘Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde’. Deze beschrijft de belangrijkste kennisvragen en bevat een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden.

Na inventarisatie welke problemen professionals en patiënten in de praktijk ervaren, kwamen er ruim 2200 vragen bovendrijven. Die zijn uiteindelijk gecomprimeerd tot de 12 vragen die in de Kennisagenda terecht zijn gekomen.

Heike Jansen over de Kennisagenda

Deze gecombineerde kennisagenda draagt bij aan het gemeenschappelijk doel van bedrijfs- en verzekeringsartsen, namelijk betere arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden en werkzoekenden in Nederland. Er is nu een achterstand in kennisontwikkeling, wat hoogwaardige arbeidsgerichte zorg in de weg staat. De Kennisagenda moet een impuls geven aan het versterken van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en bijdragen aan structurele kennisontwikkeling, waarmee de aantrekkelijkheid van het vak gebaat is.

Download de presentatie (pdf)

Zie ook