Conclusies focusgroepen Alcoholpreventie

In het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek is de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) als partner verantwoordelijk voor het project gericht op de vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de werkvloer.
Alcohol en werk is geen goede combinatie. Denk hierbij aan medewerkers die onder invloed machines moeten bedienen, maar ook aan lagere productiviteit door een kater. Maar ook mensen die eigenlijk nooit dronken op het werk zijn, maar wel ziek worden als gevolg van een verslaving.

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar hoe de vroegsignalering op de werkvloer beter kan. Daarvoor zijn 4 online focusgroepen gehouden met bedrijfsartsen, HR-professionals, medewerkers en leidinggevenden. Zij bespraken hoe werkenden het best ondersteund kunnen worden en wie daarin binnen organisaties een rol in heeft.

Download het rapport met conclusies per focusgroep

Zie ook