Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek in ziekenhuizen (KNMG)

08 december 2020

De Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek is nu beschikbaar. Deze handreiking helpt zorgverleners in het ziekenhuis om problematisch alcoholgebruik bij patiënten op tijd te signaleren. 

Problematisch alcoholgebruik brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo loopt een patiënt die drie glazen alcohol per dag drinkt 35% meer risico een beroerte te krijgen en wordt alcoholgebruik voor een operatie geassocieerd met een verhoogd risico op (postoperatieve) complicaties. Het screenen op problematisch alcoholgebruik en het aanbieden van kortdurende interventies blijken effectief te zijn en zorgen voor een vermindering van het alcoholgebruik van risico- en probleemdrinkers. De handreiking biedt inzicht in hoe je de aanpak van (vroeg)signalering kunt implementeren in jouw ziekenhuis.

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek

Deze handreiking is ontwikkeld door de Werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering van Alcoholproblematiek (SVA). De KNMG is lid van de stuurgroep van SVA en nauw betrokken bij de verschillende initiatieven. Zo richt het SVA zich naast vroegsignalering bij ziekenhuispatiënten, ook op vroegsignalering bij ouderen, jongeren en zwangeren. Daarnaast is er een werkgroep actief op het gebied van signaleren van alcoholproblematiek tijdens het werk en het ontwikkelen van beleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die al eerder is opgedaan bij, het door de KNMG opgezette ABS-artsen, een programma voor artsen en hun omgeving bij problematisch middelengebruik en verslaving.

Lees dit bericht op www.knmg.nl

Zie ook