Aan de slag met richtlijnen - BG-dag 2020

NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel over richtlijnen

NVAB-directeur dr. Gijsbert van Lomwel maakte op 2 november jl. kennis met de BG-dagen tijdens deze eerste online editie. Hij vertelde met trots en plezier sinds een half jaar de directeur van de NVAB te zijn: "Die trots zit er onder andere in dat we in mijn beleving al heel rijk zijn met de infrastructuur die we hebben. Prachtige opleidingsinstituten, praktijkopleiders en ook met hoeveel kennis we ontsloten hebben via richtlijnen en leidraden. Dat brengt me bij het thema van vandaag. Goed gereedschap is het halve werk, maar wat is dan goed gereedschap?"

De NVAB is uiteindelijk een wetenschappelijke vereniging die wil vooropgaan in het vak. Dat betekent ook dat de vereniging de leden graag uitrust met goed gereedschap. Daarvoor zijn we steeds op zoek naar manieren om de richtlijnen makkelijker bruikbaar te maken, tot echt goed gereedschap. De richtlijnenapp is een voorbeeld, maar dat is toch vooral een volledige weergave van de richtlijn als pdf. Een interessante ontwikkeling kan zijn om het meer vraaggericht op te bouwen.

Van Lomwel legt de deelnemers drie vragen voor over het gebruik van richtlijnen:

  1. Wat is uw favoriete gereedschap als het om toepassen van kennis gaat? Velen noemen collega’s – dus realiseer u dat ook u gereedschap bent. Verder worden vooral nascholing en richtlijnen genoemd.
  2. Wat is uw associatie bij de NVAB-richtlijnen: ervaart u het ook als het goud van de vereniging zoals Frederieke zei of heeft u toch een andere associatie? Denk bijvoorbeeld aan de recent verschenen richtlijnen zoals voor contacteczeem of nachtwerk. Na stemming blijkt dat 1/3 blij is met de kennis, 1/5e de professionele uitstraling naar buiten noemt en dat een kleine groep richtlijnen ziet als stok om mee geslagen te worden.
  3. Wat zou de bruikbaarheid van richtlijnen voor u vergroten? De deelnemers geven aan vooral interesse te hebben in training en een duidelijkere koppeling met casuïstiek.

Met de antwoorden van de BG-dag van 2 november gaat de NVAB graag verder aan de slag. Gijsbert tot besluit: "We willen als wetenschappelijke vereniging graag vooropgaan, maar dan wel samen met u. Dus doet u ook vooral mee.”

Hoe wordt kennis goed gereedschap? Resultaten polls

Zie ook