Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

26 april 2021

Op woensdag 28 april is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dag is in het leven geroepen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit jaar is het thema 'Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems'.

De COVID-19 pandemie stelt regeringen, werkgevers, werkenden en de rest van de bevolking voor nieuwe en onvoorspelbare opdrachten door de impact van het virus. De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2021 richt zich op het versterken van bedrijfsveiligheid en -gezondheid systemen om huidige en toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden.

Lees meer op de website van het International Labour Organization (ILO)